Logo

Đăng ký học lái xe B2: Những thay đổi cần biết từ ngày 15/6/2022 theo thông tư Thông tư 04/2022/TT-BGTVT

Lượt xem: 145
Ngày đăng: 17/03/2024

Những thay đổi cần biết từ ngày 15/6/2022 theo thông tư Thông tư 04/2022/TT-BGTVT. Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường. Thêm môn học nhưng giữ nguyên tổng thời gian đào tạo lái xe ô tô. Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi Bằng lái ô tô. Tham khảo bài viết sau và đang ký học lái xe B2 ngay!

đăng ký học lái xe b2 - ViecLamVui

Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay (15/6/2022). Trong đó, điều chỉnh thời gian học thực hành lái xe ô tô trên sân tập lái và trên đường giao thôn, cụ thể:

 • Đối với hạng B1 (học lái ô tô số tự động), tổng thời gian học thực hành trên sân tập lái sẽ giảm từ 45 giờ xuống còn 41 giờ. Trong khi đó, tổng thời gian học thực hành lái ô tô trên đường giao thông sẽ tăng từ 20 giờ lên 24 giờ.
 • Đối với hạng B1 (học lái ô tô số sàn) và hạng B2, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT quy định thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường sẽ tăng từ 36 giờ (như hiện tại) lên 40 giờ. Trong khi đó, thời gian học thực hành trên sân tập lái sẽ giảm từ 45 giờ xuống 41 giờ.
 • Chương trình đào tạo lái ô tô hạng C, theo quy định mới tổng thời gian các học viên sẽ học lái ô tô trên sân tập là 43 giờ, giảm 3 giờ so với hiện tại. Trong khi đó, tổng thời gian học thực hành trên đường giao thông sẽ tăng từ 45 giờ lên 48 giờ.

Những điểm mới đáng chú ý về học và thi bằng lái xe ô tô năm 2022

Những điểm mới đáng chú ý về thủ tục đăng ký học lái xe B2 và thi bằng lái xe ô tô năm 2022

Thêm môn học nhưng giữ nguyên tổng thời gian đào tạo lái xe ô tô

Thông tư quy định về nội dung học trong chương trình đào tạo như: kỹ thuật lái, văn hoá giao thông, thực hành:

“Trong thời gian chưa sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình quy định tại Điều 13, Điều 14 của Thông tư này, cụ thể như sau:

 • Số giờ học kỹ thuật lái xe của học viên học lái xe hạng B1, B2, C bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông;
 • Số giờ học môn đạo đức và văn hóa giao thông của học viên học lái xe nâng hạng bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông;
 • Số giờ học thực hành lái xe trên 1 xe tập lái, gồm cả thời gian học lái xe trên ca bin học lái xe ô tô".

Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi bằng lái ô tô

Căn cứ Khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, việc công nhận kết quả đối với người thi bằng lái xe ô tô 2022 ở tất cả các hạng được đánh giá dựa trên các trường hợp như sau:

 • Không đạt lý thuyết: không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng.
 • Không đạt nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng: được thi thực hành trong hình.
 • Không đạt nội dung thi thực hành trong hình: không được thi sát hạch lái xe trên đường.
 • Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành trong hình nhưng không đạt nội dung lái xe trên đường: được bảo lưu kết quả trong vòng 1 năm.
 • Đạt cả lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong hình và trên đường): được công nhận trúng tuyển và cấp bằng lái xe.