Mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ file Word

Hợp đồng kinh tế song ngữ là gì?

Hợp đồng kinh tế song ngữ là văn bản thoả thuận về việc giao dịch kinh doanh, mua bán hàng hoá... giữa các bên được soạn thảo song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt

Hợp đồng kinh tế song ngữ - ViecLamVui

Hợp đồng kinh tế song ngữ dùng làm gì?

Hợp đồng kinh tế song ngữ thường được sử dụng để làm giao kết hợp đồng với mục đích kinh doanh giữa các bên mà trong đó một trong các bên là công ty nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh... có ban giám đốc là người nước ngoài và yêu cầu hợp đồng kinh tế phải soạn thảo song ngữ Anh Việt để các bên có thể nắm và hiểu rõ nội dung của hợp đồng.

Sau đây là hợp đồng kinh tế song ngữ mẫu chuẩn file Word có nội dung tham khảo dựng sẵn ✓ ViecLamVui hỗ trợ tải mẫu hợp đồng miễn phí, dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay.

Tải mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ file Word

 

Mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ gồm những thông tin gì?

Hợp đồng kinh tế song ngữ Anh Việt sẽ có các nội dung cần thiết sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính;
  • Tên hợp đồng;
  • Các căn cứ thực hiện hợp đồng: Bộ luật thương mại, Bộ luật dân sự, năng lực và nhu cầu của các bên...;
  • Thông tin các bên tham gia hợp đồng: Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, người đại diện, chức vụ...;
  • Các điều khoản thoả thuận của hợp đồng: Nội dung của hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian và phương thức giao hàng, thời hạn và phương thức thanh toán, trách nhiệm của các bên, các điều khoản khác...;
  • Đại diện các bên tham gia hợp đồng ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

➤➤➤ Xem thêm các mẫu hợp đồng song ngữ khác

Hợp đồng kinh tế song ngữ mẫu chuẩn file Word ✓ Mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ, hợp đồng kinh tế thương mại Anh Việt có nội dung tham khảo dựng sẵn ✓ Hợp đồng kinh tế song ngữ thực hiện ký kết mua bán hàng hoá với đối tác, khách hàng nước ngoài ✓ Tải miễn phí

Trên đây là mẫu hợp đồng kinh tế song ngữ chuẩn, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng mẫu hợp đồng trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#HopDongKinhTeSongNgu #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Xuất nhập khẩu. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Xuất nhập khẩu , Mẫu Văn Bản , File Word Mẫu trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay