Logo

Giáo trình kinh tế xây dựng PDF

Lượt xem: 3624
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình kinh tế xây dựng PDF ✓ Giáo trình kinh tế xây dựng Đại Học Xây Dựng (DHXD), Bách Khoa Đà Nẵng, đại học Giao Thông Vận Tải, trường ĐH Kiến Trúc, Đại Học Thủy Lợi ✓ Giáo trình tự học kinh tế xây dựng ✓ Giáo trình môn kinh tế xây dựng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu kinh tế xây dựng link Google Drive.

Giáo trình kinh tế xây dựng

Giáo trình kinh tế xây dựng trường ĐH Kiến Trúc

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình kinh tế xây dựng
Tác giả:
 • Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên)
 • Nguyễn Thị Mai
Năm sản xuất 2003
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Xây Dựng 
Tóm tắt:

Cuốn sách giáo trình kinh tế xây dựng là tài liệu để học Kinh tế xây dựng, nội dung cuốn sách cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, hiểu được nội dung những vấn đề trong ngành xây dựng, biết cách nêu, đối chiếu, vận dụng các bài toán kinh tế, trên cơ sở đó lập và thực hiện các bài toán cũng như các tình huống kinh tế trong thực tế sản xuất xây lắp. 

Mục lục: 

 • Lời nói đầu 
 • Chương mở đầu 
 • Chương 1: Công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 
 • Chương 2: Tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng 
 • Chương 3: Một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng 
 • Chương 4: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư 
 • Chương 5: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng 
 • Chương 6: Lao động và tiền lương trong xây dựng doanh nghiệp xây lắp 
 • Chương 7: Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng 
 • Chương 8: Quản lý chi phí xây dựng và phương pháp xác định chi phí xây dựng
 • Phụ lục

 

Giáo trình kinh tế xây dựng PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

>> Tải giáo trình kinh tế xây dựng PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình kinh tế xây dựng
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình kinh tế xây dựng là tài liệu để sinh viên học bộ môn kinh tế kỹ thuật và ngoài ra đây còn là tài liệu để những người làm việc trong ngành kinh tế xây dựng tham khảo, nghiên cứu. 

Mục lục: 

Phần I: Những vấn đề mở đầu 

 • Chương 1: Những vấn đề mở đầu 

Phần II: Cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư và thiết kế xây dựng 

 • Chương 2: Những cơ sở lý luận về kinh tế đầu tư 
 • Chương 3: Cấu tạo bộ máy doanh nghiệp thiết kế và tổ chức thiết kế công trình 
 • Chương 4: Phương pháp đánh giá giải pháp thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp về mặt kinh tế

Phần III: Quản lý và tổ chức sản xuất - kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng 

 • Chương 5: Tổ chức sản xuất - kinh doanh xây dựng 
 • Chương 6: Tổ chức cung ứng vật tư xây dựng 
 • Chương 7: Quản lý lao động, năng suất lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp xây dựng 
 • Chương 8: Tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng 
 • Chương 9: Marketing trong xây dựng 
 • Chương 10: Vốn và đầu tư của các doanh nghiệp xây dựng 
 • Chương 11: Định giá sản phẩm xây dựng 

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu xây dựng sau đây:

Download giáo trình kinh tế xây dựng PDF ✓ Giáo trình kinh tế xây dựng Đại Học Xây Dựng (DHXD), Bách Khoa Đà Nẵng, đại học Giao Thông Vận Tải, trường ĐH Kiến Trúc, Đại Học Thủy Lợi ✓ Giáo trình tự học kinh tế xây dựng ✓ Giáo trình môn kinh tế xây dựng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu kinh tế xây dựng link Google Drive.

Trên đây là giáo trình kinh tế xây dựng PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui