Logo

Bài tập kinh tế xây dựng cơ bản có lời giải PDF

Lượt xem: 2023
Ngày đăng: 17/03/2024

Download sách bài tập kinh tế xây dựng cơ bản có lời giải PDF ✓ Bài tập kinh tế xây dựng có lời giải ✓ Bài tập kinh tế xây dựng PDF ✓ Bài tập môn kinh tế xây dựng ✓ Các dạng bài tập kinh tế xây dựng ✓ Bài tập môn kinh tế xây dựng có đáp án ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài tập kinh tế xây dựng có đáp án link Google Drive.

 Bài tập kinh tế xây dựng cơ bản có lời giải

Tải sách bài tập kinh tế xây dựng cơ bản có lời giải PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Bài tập kinh tế xây dựng cơ bản có lời giải
Tác giả: Lưu Trường Văn 
Năm sản xuất 2008
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia
Tóm tắt:

Cuốn sách bài tập kinh tế xây dựng gồm có 62 câu hỏi lý thuyết, 21 bài toán có đáp án và lời giải chi tiết và 10 bài tập không lời giải; có phần hướng dẫn sử dụng các hàm của Excel để tính NPV, IRR. 

Bài tập kinh tế xây dựng cơ bản có lời giải giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, ôn tập củng cố kiến thức học phần kinh tế xây dựng cơ bản, giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối kỳ sắp đến. 

Mục lục: 

 • Lời nói đầu 
 • Phần 1: Các câu hỏi lý thuyết 
  • 62: Câu hỏi 
 • Phần 2: Các bài toán
  • Tóm tắt các công thức 
  • Các bài tập có lời giải
  • Các bài tập không có lời giải
  • Hướng dẫn sử dụng các hàm của Excel để tính NPV, IRR
 • Tài liệu tham khảo

 

>> Tham khảo thêm các tài liệu xây dựng sau đây:

Download sách bài tập kinh tế xây dựng cơ bản có lời giải PDF ✓ Bài tập kinh tế xây dựng có lời giải ✓ Bài tập kinh tế xây dựng PDF ✓ Bài tập môn kinh tế xây dựng ✓ Các dạng bài tập kinh tế xây dựng ✓ Bài tập môn kinh tế xây dựng có đáp án ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí bài tập kinh tế xây dựng có đáp án link Google Drive.

Trên đây là bài tập kinh tế xây dựng cơ bản có lời giải PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui