Logo

Giáo trình kết cấu nhà bê tông cốt thép PDF

Lượt xem: 475
Ngày đăng: 15/03/2024

Download Giáo trình kết cấu nhà bê tông cốt thép ✓ Giáo trình Kết cấu nhà bê tông cốt thép Ngô Thế Phong chủ biên ✓ Ebook Kết cấu nhà bê tông cốt thép PDF full chương ✓ Tài liệu kết cấu nhà bê tông cốt thép giảng dạy, học tập, tham khảo ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình không mất phí

Giáo trình kết cấu nhà bê tông cốt thép - ViecLamVui

Tải giáo trình kết cấu nhà bê tông cốt thép PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA
Tác giả
 • GS. TS. Ngô Thế Phong (chủ biên)
 • PGS. TS. Lý Trần Cường
 • TS. Trịnh Thanh Đạm
 • PGS. TS. Nguyễn Lê Ninh
Năm xuất bản 2008
Nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật
Tóm tắt

Giáo trình gồm 06 chương được biên soạn trên cơ sở tổng kết các kinh nghiệm rút ra từ việc thiết kế và thi công các công trình xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp bằng bê tông cốt thép trong những năm gần đây, cũng như kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của các tác giả ở trường Đại học Xây dựng. Giáo trình tập trung vào những nội dung, những vấn đề mà bạn đọc đang quan tâm.

Sách là tài liệu hữu ích phục vụ kịp thời nhu cầu nghiên cứu của các cán bộ thiết kế, thi công và nhu cầu giảng dạy, học tập ở các trường đại học trong lĩnh vực kết cấu bê tông cốt thép.

Mục lục
 • Chương 1: Nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
 • Chương 2: Kết cấu mái bê tông cốt thép
 • Chương 3: Kết cấu khung bê tông cốt thép
 • Chương 4: Kết cấu nhà một tầng lắp ghép
 • Chương 5: Kết cấu móng bê tông cốt thép
 • Chương 6: Kết cấu nhà nhiều tầng
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu về kết cấu bê tông cốt thép khác:

Download Giáo trình kết cấu nhà bê tông cốt thép ✓ Giáo trình Kết cấu nhà bê tông cốt thép Ngô Thế Phong chủ biên ✓ Ebook Kết cấu nhà bê tông cốt thép PDF full chương ✓ Tài liệu kết cấu nhà bê tông cốt thép giảng dạy, học tập, tham khảo ✓ File PDF ✓ Tải giáo trình không mất phí

Trên đây là Giáo trình kết cấu nhà bê tông cốt thép file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKetCauNhaBeTongCotThep #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui