Logo

Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép 1 PDF

Lượt xem: 251
Ngày đăng: 16/03/2024

Download giáo trình kết cấu bê tông cốt thép 1 .PDF ✓ Ebook lý thuyết bê tông cốt thép 1 dành cho cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp ✓ Giáo trình bê tông cốt thép 1 full chương ✓ Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép 1 - ViecLamVui

Tải giáo trình kết cấu bê tông cốt thép 1 PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1
Tác giả
  • ThS. Chu Thị Lan Anh
  • ThS. Võ Thị Cẩm Giang
  • KS. Nguyễn Võ Bích Dung
  • KS. Phạm Hữu Phước
Năm xuất bản 2014
Nhà xuất bản Trường Cao đẳng Xây dựng số 2
Tóm tắt

Giáo trình được biên soạn với sự tham khảo từ nhiều sách, chủ yếu ở trong nước, và kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn. Giáo trình gồm 05 chương trình bày tổng quan các kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép. Giáo trình “Kết cấu Bê tông cốt thép 1” là tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp theo chương trình đào tạo tín chỉ hiện nay.

Mục lục
  • Chương I: Khái niệm chung
  • Chương II: Nguyên lý tính toán và cấu tạo
  • Chương III: Tính toán cấu kiện chịu uốn
  • Chương IV: Cấu kiện chịu nén và kéo
  • Chương V: Sàn phẳng bê tông cốt thép

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu về kết cấu bê tông cốt thép khác:

Download giáo trình kết cấu bê tông cốt thép 1 .PDF ✓ Ebook lý thuyết bê tông cốt thép 1 dành cho cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp ✓ Giáo trình bê tông cốt thép 1 full chương ✓ Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Trên đây là giáo trình kết cấu bê tông cốt thép 1, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKetCauBeTongCotThep1 #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui