Logo

Giáo trình cơ học đất - Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu Đạo

Lượt xem: 1027
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình cơ học đất PDF ✓ Giáo trình cơ học đất - Lê Xuân Mai, Châu Ngọc Ẩn PDF, Trương Quang Thành, Vũ Công Ngữ ✓ Giáo trình cơ học đất Đại học Giao Thông Vận Tải, Đại học Xây Dựng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí sách cơ học đất link Google Drive.

Giáo trình cơ học đất - Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu Đạo

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ CƠ HỌC ĐẤT 
Tác giả
 • Lê Xuân Mai 
 • Đỗ Hữu Đạo
Năm xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 (Tái bản lần thứ 3)
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia
Tóm tắt

Giáo trình Cơ học đất của hai tác giả Lê Xuân Mai, Đỗ HỮu Đạo biên soạn, giáo trình là tài iie65u dạy và học hữu ích đối với nhiều sinh viên và giáo viên tại các trường Đại học, Cao Đẳng. 

Nội dung giáo trình với những chương đầu là những khái niệm cơ bản, các lý thuyết về cơ học đất giúp sinh viên có thể hiểu nhiều hơn về tính chất của đất, các chương tiếp theo chủ yếu đề cập đến việc vận dụng lý thuyết về tính chất đất để giải quyết tính toán các bài tập.

Mục lục
 • LỜI NÓI ĐẦU
 • MỤC LỤC
 • CÁC THỨ NGUYÊN THƯỜNG DÙNG
 • MỞ ĐẦU
 • Chương 1: Bản chất vật lý của đất và phân loại đất 
 • Chương 2: Xác định ứng suất trong nền đất
 • Chương 3: Biến dạng và độ lún của nền đất
 • Chương 4: Cường độ và ổn định của nền đất
 • Chương 5: Tính toán áp lực đất lên lưng tường chắn
 • Chương 6: Các thí nghiệm đất hiện trường
 • Tài liệu tham khảo
 • CÁC THỨ NGUYÊN THƯỜNG DÙNG

 

Giáo trình cơ học đất Đại học Xây Dựng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bấm để tải: Giáo trình cơ học đất Đại học Xây Dựng

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ CƠ HỌC ĐẤT
Tác giả
Phạm Hồng Quân
Năm xuất bản Hà Nội - 2006
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Tóm tắt

Cuốn sách Cơ học đất của tác giả Phạm Hồng Quân được viết khá đầy đủ trên tình thần cụ thể hóa các vấn đề đã có trong cuốn Cơ học đất [10], có bổ sung một số nội dung nhằm làm cho Cơ học đất gần hơn nữa đến khái niệm Địa Kỹ Thuật. 

Sách có cấu trúc gồm 7 chương, chương I - III có thể coi là phần căn bản của Cơ học đất trong đó trình bày sơ lược nguồn gốc của đất xây dựng, bản chất vật lý và đi sâu vào các tính chất cơ học của chúng, cách tìm hiểu, nghiên cứu và xác định các tính chất đó. Ba chương tiếp theo trình bày các bài toán cơ học đối với đất và cách giải các bài toán đó. Phần này có thể xem như Cơ học đất ứng dụng trong đó giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến công trình. Chương cuối cùng là các bài toán cụ thể gắn với một dạng công trình đặc thu liên quan đến đất - công trình tường chắn. 

Mục lục
 • Lời giới thiệu
 • Lời nói đầu
 • Các ký hiệu sử dụng trong sách
 • Chương 1: Bản chất vật lý của đất
 • Chương 2: Tính chất cơ học của đất
 • Chương 3: Khảo sát địa chất công trình và thí nghiệm tại hiện trường 
 • Chương 4: Ứng suất trong đời
 • Chương 5: Độ lún của nền đất
 • Chương 6: Sức chịu tải của nền
 • Chương 7: Áp lực đất lên tường chắn
 • Phụ lục. Các bảng tra hệ số ứng suất
 • Tài liệu tham khảo

➽➽➽ Tham khảo thêm các tài liệu cơ học đất khác:

Download giáo trình cơ học đất PDF ✓ Giáo trình cơ học đất - Lê Xuân Mai, Châu Ngọc Ẩn PDF, Trương Quang Thành, Vũ Công Ngữ ✓ Giáo trình cơ học đất Đại học Giao Thông Vận Tải, Đại học Xây Dựng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí sách cơ học đất link Google Drive.

Trên đây là giáo trình cơ học đất PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhCoHocDat #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui