Logo

Bài tập lớn cơ học đất

Lượt xem: 678
Ngày đăng: 15/03/2024

Download bài tập lớn cơ học đất có lời giải ✓Bài tập lớn cơ học đất NUCE (Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội) ✓Bài tập lớn môn cơ học đất ✓File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài tập lớn cơ học đất

Tải bài tập lớn cơ học đất

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài tập lớn cơ học đất
Tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu - Trường Đại Học Kiến Trúc TP.HCM 
Tóm tắt

Cơ học đất là môn học nghiên cứu về những đặc tính của đất, ứng xử của đất trên các loại tải khác nhau, xác định độ lún, độ ẩm, giới hạn chảy dẻo, ... đây là môn học rất quan trọng tạo nền tảng cho các môn học tiếp theo như thiết kế nền móng, kết cấu bê tông cốt thép,..

Sau đây là bài tập lớn môn cơ học đất của bạn Nguyễn Ngọc Hiếu với nội dung trình bày phân loại đất, Vẽ đƣờng cong nén e – p, e – logp, xác định: a, ao, Cc , Cs cho các lớp đất, Xác định sơ bộ kích thƣớc đáy móng, tính độ lún,..

Mục lục

Đề bài 

Yêu cầu

Bài làm 

  • Phân loại đất - chọn chiều sâu chôn móng Df
  • Vẽ đường cong e-p,e-logp,xác định chỉ số a,a0,Cc ,Cs
  • Xác định sơ bộ kích thước móng
  • Xác định ứng suất dưới đáy móng - tính và vẽ biểu đồ ứng suất
  • Tính lún
  • Sử dụng phần mềm phần tử hữu hạn để mô phỏng và tính toán chuyển vị đứng (độ lún)
  • Nhận xét

➽➽➽ Tham khảo thêm các tài liệu cơ học đất khác:

Download bài tập lớn cơ học đất có lời giải ✓Bài tập lớn cơ học đất NUCE (Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội) ✓Bài tập lớn môn cơ học đất ✓File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài tập lớn cơ học đất, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui