Logo

Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh

Lượt xem: 110
Ngày đăng: 14/03/2024

Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh là gì

Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh là mẫu đơn nẳm trong hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh gửi lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xem xét thay đổi giấy phép kinh doanh cho một doanh nghiệp nhất định.

mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh - ViecLamVui

Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh dùng làm gì

Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh dùng cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Mẫu đôn thay đổi giấy phép kinh doanh được quy định theo Thông Tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Sau đây là mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn thay đổi giấy phép kinh doanh theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh

➽➽➽ Download Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn thay đổi giấy phép kinh doanh gồm những nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp (đặt góc trai đầu trang, viết đậm, in hoa)
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm thời gian canh phải
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa: "ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH"

I. Thông tin về doanh nghiệp:

 • Tên doanh nghiệp
 • Mã số doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Điện thoại - Fax - Email - Website:
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số - Nơi cấp - Ngày cấp - Cấp đăng ký thay đổi lần thứ - Ngày cấp
 • Vốn điều lệ: (ghi bằng số VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):
 • Vốn đầu tư cho Dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):
 • Ngành nghề kinh doanh: (2)
 • Mục tiêu của dự án đầu tư: (3)
 • Số giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Ngày cấp - Nơi cấp; Cấp đăng ký thay đổi lần - Ngày cấp

II. Đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số (...) như sau:

1. Điều chỉnh thông tin doanh nghiệp:

a) Thông tin của doanh nghiệp đã được ghi nhận (5)

b)Thông tin của doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh (ghi thông tin điều chỉnh và lý do điều chỉnh):

c) Thông tin của doanh nghiệp sau khi điều chỉnh:

2. Điều chỉnh nội dung kinh doanh:

a) Nội dung kinh doanh đã được cấp: 

b) Nội dung kinh doanh đề nghị điều chỉnh (ghi nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh):

c) Nội dung kinh doanh sau khi điều chỉnh:

III. Doanh nghiệp cam kết:

 • Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
 • Liệt kê các tài liệu gửi kèm

Chú thích:

(1) Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

(2) Chỉ ghi trong trường hợp nội dung đề nghị điều chỉnh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh thay đổi. Ghi theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(3) Chỉ ghi trong trường hợp nội dung đề nghị điều chỉnh có liên quan dự án đầu tư này.

(4) Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

(5) Chỉ ghi nội dung liên quan đến thông tin đề nghị điều chỉnh.

>> Xem thêm các văn bản về giấy phép kinh doanh:

Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu đơn thay đổi giấy phép kinh doanh được quy định trong Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ✓ Mẫu đơn đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh ✓ Tải miễn phí mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh file Word, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ công việc của các bạn thật hiệu quả.

#MauThayDoiGiayPhepKinhDoanh #ViecLamVui

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui