Logo

Mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh file Word

Lượt xem: 806
Ngày đăng: 15/03/2024

Mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh là gì?

Mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh là mẫu văn bản do công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh soạn thảo và gửi đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp để xin cung cấp và xác nhận các nội dung trong giấy chứng nhận ĐKKD như: ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ... nhằm phục vụ cho các mục đích công việc có liên quan.

Mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh - ViecLamVui

Mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh dùng làm gì?

Mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh được sử dụng khi doanh nghiệp cần xin trích lục và cung cấp các thông tin tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, họ tên người đại diện theo pháp luật, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp... để nhằm phục vụ cho các yêu cầu liên quan trong hoạt động giao dịch kinh doanh của công ty, doanh nghiệp với các đối tác.

Sau đây là mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh có nội dung soạn sẵn tham khảo ✓ File Word dễ dàng chỉnh sửa, File PDF xem trước ✓ Download mẫu miễn phí link Google Drive tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh file Word

 

Mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh có những thông tin gì?

Nội dung công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh bao gồm các thông tin sau đây:

  • Tên doanh nghiệp, số công văn, quốc hiệu và tiêu ngữ được trình bày ở phần đầu văn bản;
  • Ngày tháng năm làm công văn;
  • Tiêu đề văn bản;
  • Kính gửi: Gửi đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp;
  • Tên đơn vị làm công văn xin trích lục thông tin đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tin đơn vị xin trích lục công văn (mã số doanh nghiệp, trụ sở chính, thông tin người đại diện, chức vụ người đại diện);
  • Nội dung xin trích lục: cần nêu ngày thành lập doanh nghiệp và nêu rõ yêu cầu nội dung xin trích lục;
  • Căn cứ pháp luật (nếu có);
  • Đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.

>> Xem thêm các văn bản về giấy phép kinh doanh:

Tải Mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh .DOC ✓ Nội dung công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh soạn sẵn tham khảo ✓ File Word dễ dàng chỉnh sửa, File PDF xem trước ✓ Download mẫu miễn phí link Google Drive tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là mẫu công văn xin trích lục giấy phép kinh doanh, file Word dựng sẵn nội dung chuẩn tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauCongVanXinTrichLucGiayPhepKinhDoanh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui