Logo

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh

Lượt xem: 246
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh là gì?

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hay mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh là mẫu văn bản do cá nhân có nhu cầu kinh doanh (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) soạn thảo và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy phép kinh doanh. 

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh dùng để làm gì?

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh được dùng trong trường hợp cá nhân, doanh nghiệp đang có nhu cầu kinh doanh, đây là một trong những giấy tờ cần có khi làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh, để có thể hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. 

Giấy phép kinh doanh sẽ được cấp cho cá nhân, doanh nghiệp khi đã thực hiện đầy đủ hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Sau đây là Mẫu giấy phép kinh doanh dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File PDF sử dụng ngay, file Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Tải Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh file Word, PDF

XEM TRƯỚC

TẢI XUỐNG

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh có những thông tin gì?

Nội dung mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bao gồm các thông tin sau đây:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tiêu đề viết đậm, in hoa, canh giữa: "ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH"
 • Thông tin kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố
 • I. Thông tin về doanh nghiệp
  • Tên doanh nghiệp
  • Mã số doanh nghiệp
  • Địa chỉ trụ sở chính
  • Điện thoại, Fax, Email, Website
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp đăng ký lần đầu ngày... tháng... năm...; cấp đăng ký thay đổi lần thứ... ... ngày... tháng... năm
  • Vốn điều lệ (ghi bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài)
  • Vốn đầu tư cho Dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài
  • Ngành nghề kinh doanh
  •  Mục tiêu của dự án đầu tư
  • Thông tin về chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập
  • Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là tổ chức: Tên doanh nghiệp, Nơi đăng ký thành lập, Tỷ lệ vốn góp/cổ phần, Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính
  • Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là cá nhân: Họ và tên, Quốc tịch, Tỷ lệ góp vốn/cổ phần
 • II. Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa với nội dung sau
  • Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Liệt kê từng hoạt động đề nghị được cấp phép theo khoản 1 Điều 3 Nghị định này)
  • Các đề xuất khác (nếu có)
 • III. Doanh nghiệp cam kết:
  • 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh. 
  • 2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.
 • ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

>> Xem thêm các văn bản về giấy phép kinh doanh:

Download mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh ✓Mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh ✓Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh ✓Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh ✓ File Word, PDF ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui