Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất, chính xác nhất

Download mẫu biên bản giao nhận tài sản file Word ✓ Nội dung soạn sẵn dùng ngay ✓ Dễ chỉnh sửa ✓ Sử dụng cho tài sản công ty, tài sản công, nhà đất, đấu giá, công việc ✓ Thuộc thư viện 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

Biên bản bàn giao tài sản - 1001 Mẫu văn bản ViecLamVui

Tải mẫu thanh lý hợp đồng dùng chung thông dụng phổ biến file Word

Download mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất ✓ chuẩn Nhất ✓ Mẫu biên bản bàn giao tài sản dùng chung thông dụng phổ biến cho nhiều trường hợp khác nhau

 

Download mẫu biên bản bàn giao tài sản file Word

Sau đây là các mẫu biên bản bàn giao tài sản công ty, tài sản công, nhà đất, tài sản đấu giá, tài sản nhà trường... được tổng hợp và soạn thảo nội dung mẫu cập nhật mới nhất theo đúng quy định pháp luật bởi ViecLamVui - trang web tuyển dụng và tìm việc uy tín, hiệu quả, nhanh dễ dàng. Tải mẫu online hoàn toàn miễn phí, dễ chỉnh sửa nên tiện sử dụng ngay mà không phải mất quá nhiều thời gian soạn thảo.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định - ViecLamVui

File Word mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định ✱ Xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp, được tặng, cho, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài... đưa vào sử dụng tại đơn vị... ✱ Soạn sẵn nội dung cập nhật mới nhất theo thông tư 133, thông tư 200 của Bộ tài chính ✱ Tải miễn phí ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định

Mẫu biên bản bàn giao tài sản công

Mẫu biên bản bàn giao tài sản công - ViecLamVui

Tải miễn phí mẫu biên bản bàn giao tài sản công ✦ File Word ✦ Nội dung dựng sẵn chuẩn theo thông tư quy định mới nhất ✦ Sử dụng trong các trường hợp bàn giao tài sản thuộc sở hữu nhà nước ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản công

Mẫu biên bản bàn giao tài sản 3 bên

Mẫu biên bản bàn giao tài sản 3 bên - ViecLamVui

Mẫu biên bản bàn giao tài sản 3 bên ⭐ Thực hiện ghi nhận lại sự việc giao nhận hàng hóa, tài liệu, chứng cứ…. có liên quan đến bên thứ 3 ⭐ Soạn thảo nội dung mẫu đầy đủ thông tin cần thiết phục vụ tốt cho công việc bàn giao tài sản ⭐ Download trực tuyến miễn phí ⭐ MS Word ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản 3 bên

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị - ViecLamVui

Mẫu biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị file Word ✽ Thích hợp sử dụng ghi nhận việc bàn giao thiết bị, máy móc phục vụ cho nhu cầu công việc trong tổ chức, công ty, doanh nghiệp ✽ Tải online miễn phí ✽ Soạn sẵn nội dung, dễ chỉnh sửa, tiện sử dụng ngay ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị

Mẫu biên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việc

Mẫu biên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việc - ViecLamVui

Mẫu biên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việc ✱ Sử dụng để người lao động thực hiện bàn giao tài sản đang quản lý trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ✱ Tải nhanh dễ dàng không mất phí ✱ File định dạng .docx dễ chỉnh sửa ✱ Tiện sử dụng ngay cho công việc, tiết kiệm thời gian soạn thảo ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việc

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cho thuê

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cho thuê - ViecLamVui

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cho thuê chuẩn, chuyên nghiệp ★ Có nội dung mẫu tham khảo ★ Trình bày rõ ràng, thông tin đảm bảo tính pháp lý theo quy định ★ Sử dụng cho bàn giao nhà cho thuê, thiết bị máy móc cho thuê... ★ Dễ dàng download online ★ File Word ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản cho thuê

Mẫu biên bản bàn giao tài sản công cụ dụng cụ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản công cụ dụng cụ - ViecLamVui

Tải online mẫu biên bản bàn giao tài sản công cụ dụng cụ nhanh dễ dàng ✶ Tiện sử dụng khi bàn giao công cụ dụng cụ giữa kế toán với nhân viên kho, giữa quản lý kho với nhân viên cung cấp thiết bị, dụng cụ phục vụ yêu cầu công việc trong các doanh nghiệp, công ty ✶ File Word, dễ chỉnh sửa ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản công cụ dụng cụ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản đấu giá

Mẫu biên bản bàn giao tài sản đấu giá - ViecLamVui

Mẫu biên bản bàn giao tài sản đấu giá File Word ✪ Sử dụng thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bán đấu giá cho người mua theo đúng quy định pháp luật ✪ Dựng sẵn nội dung mẫu chuẩn ✪ Download trực tuyến miễn phí ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản đấu giá

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ - ViecLamVui

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ ✿ Sử dụng ghi nhận việc bàn giao tài sản cho bảo vệ toà nhà, chung cư, bảo vệ trường học, bảo vệ công ty, bảo vệ cửa hàng... ✿ Có nội dung mẫu tham khảo ✿ Trình bày rõ ràng, MS Word format chuẩn, tiện chỉnh sửa ✿ Download online không tốn phí ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà trường

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà trường - ViecLamVui

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà trường ⭐ Sử dụng bàn giao cơ sở vật chất lớp học, tài sản chung nhà trường ⭐ File Word ⭐ Dựng sẵn nội dung tham khảo ⭐ Dễ chỉnh sửa thông tin ⭐ Tải miễn phí ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà trường

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất

Mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất - ViecLamVui

Tải miễn phí mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất ✔️ MS Word ✔️ Bàn giao và xác nhận việc chuyển đổi sở hữu tài sản là nhà đất và các giấy tờ liên quan ✔️ Nội dung mẫu cập nhập mới nhất, chính xác theo đúng quy định pháp luật ✔️ Dễ chỉnh sửa thông tin ➽ Bấm để tải mẫu biên bản bàn giao tài sản nhà đất

Câu hỏi thường gặp về biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản là gì?

Biên bản bàn giao tài sản là loại giấy tờ được lập ra sau khi giữa bên bàn giao và bên nhận bàn giao đã thoả thuận mọi vấn đề về việc chuyển giao tài sản theo yêu cầu. Sự xác nhận chuyển giao tài sản được lập thành biên bản bàn giao có thể thực hiện giữa các cá nhân với nhau, giữa các doanh nghiệp, hoặc sử dụng trong việc bàn giao tài sản công thuộc sở hữu nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan nhà nước phục vụ cho các mục đích công việc trong phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của các đơn vị này.

Loại văn bản này có vai trò giúp cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao ràng buộc với nhau rõ ràng về trách nhiệm đối với các loại tài sản được bàn giao, có văn bản làm chứng, có thể có hoặc không có bên thứ 3 chứng kiến. Việc xác lập biên bản bàn giao tài sản có chữ ký xác nhận rõ ràng của các bên sẽ giúp hạn chế các tranh chấp có thể xảy ra, là cơ sở pháp lý để toà án có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên khi giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản được giao nhận.

Những trường hợp cần làm biên bản bàn giao tài sản?

Theo thông tư quy định cập nhật mới nhất của Bộ Tài Chính, việc tiếp nhận, bàn giao tài sản giữa hai bên giao nhận là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc giữa các doanh nghiệp nhà nước phải được lập thành biên bản bàn giao tài sản cụ thể, rõ ràng và có sự xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và phải được gửi về cơ quan tài chính cùng cấp để tiện phối hợp theo dõi quản lý. 

Tuy nhiên, để hạn chế các rủi ro tranh chấp có thể xảy ra sau khi giao nhận tài sản, biên bản bàn giao tài sản được xem như một chứng cứ pháp lý hữu hiệu giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên liên quan. Chính vì vậy, hiện nay, biên bản bàn giao tài sản còn áp dụng trong nhiều trường hợp cụ thể liên quan giữa các cá nhân với nhau, giữa các doanh nghiệp tư nhân hoặc để xác nhận việc bàn giao và tiếp nhận tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình làm việc trong các công ty, doanh nghiệp. Theo đó, biên bản bàn giao tài sản có thể sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Xác nhận việc giao nhận tài sản nhằm mục đích quản lý và bảo vệ tài sản công của nhà nước, trường học, bệnh viện…
 • Xác nhận việc chuyển giao và nhận tài sản được người khác tặng cho, biếu, viện trợ, nhận góp vốn.
 • Xác nhận việc bàn giao tài sản cho thuê, đưa tài sản vào sử dụng, bảo quản tại đơn vị khác nhằm làm cơ sở cho việc quyết toán các hợp đồng kinh tế đi kèm.
 • Giao nhận tài sản là phương tiện, trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Đây là cơ sở để giải quyết việc bồi thường theo luật lao động đối với người lao động làm mất mát, hư hỏng tài sản mà mình phụ trách quản lý.
 • Bàn giao tài sản khi nghỉ việc.
 • Bàn giao khi thế chấp tài sản.
 • Bàn giao tài sản bán đấu giá cho người mua.
 • Bàn giao tài sản có giá trị mà mình nhặt được để có thể hoàn trả lại cho người sở hữu.
 • Bàn giao tài sản liên quan đến các vụ án đang trong quá trình điều tra, xét xử.

Lưu ý khi viết các mẫu biên bản bàn giao tài sản?

Để biên bản bàn giao tài sản đảm bảo được về tính pháp lý và có thể làm cơ sở giải quyết các tranh chấp, một số điểm cần lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản là:

 • Quá trình bàn giao phải được diễn ra công khai và minh bạch: Biên bản bàn giao tài sản hay công việc chính là căn cứ để truy cứu trách nhiệm của các bên liên quan. Vì vậy, việc thực hiện giao nhận tài sản cần diễn ra công khai, minh bạch và thể hiện đầy đủ chi tiết trên biên bản bàn giao tài sản. 
 • Đảm bảo tính chính xác của thông tin: Nếu việc chuyển giao tài sản không chặt chẽ thì tất nhiên lúc này sẽ có những tranh chấp không đáng có xảy ra. Để giải quyết tranh chấp giữa các bên, cơ quan quản lý cần dựa vào thông tin trên biên bản bàn giao tài sản để xác định trách nhiệm cụ thể của mỗi bên. Và nếu như thông tin trên biên bản không có tính chính xác thì quyền lợi của các bên có thể bị ảnh hưởng. Do đó, cần ghi chính xác tất cả những thông tin trong biên bản bàn giao tài sản gồm: thông tin cá nhân các bên giao nhận; tên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản…; nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao…Nếu có sự sai sót thông tin thì cần phải điều chỉnh kịp thời và không được bỏ qua.
 • Ký tên và đóng dấu xác nhận: Biên bản bàn giao tài sản phải có đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp) và chữ ký của các bên liên quan để đảm bảo tính pháp lý, đồng thời là căn cứ khi có vấn đề xảy ra. 
 • Nên có sự chứng kiến của bên thứ 3: Nhằm giúp các bên có thể xác minh và chứng thực thông tin một cách chính xác và đáng tin cậy, đặc biệt là đối với trường hợp bàn giao các tài sản có giá trị lớn, sự chứng kiến và ký xác nhận của bên thứ 3 về quá trình bàn giao là thực sự cần thiết. Vì thế, để gia tăng giá trị của biên bản bàn giao tài sản, ngoài 02 bên giao và nhận, cần có thêm sự làm chứng của bên thứ 3. Tuy nhiên, sự làm chứng này cần đảm bảo tính công bằng và nếu có sai sót cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Download mẫu biên bản giao nhận tài sản file Word ✓ Nội dung soạn sẵn dùng ngay ✓ Dễ chỉnh sửa ✓ Sử dụng cho tài sản công ty, tài sản công, nhà đất, đấu giá, công việc

#Bien_Ban_Ban_Giao_Tai_San #1001MauBienBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Pháp lý , Mẫu Văn Bản , Mẫu Biên Bản trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay