Logo

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm bàn ghế file Word

Lượt xem: 3822
Ngày đăng: 18/03/2024

Tờ trình xin kinh phí mua sắm bàn ghế được các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, bộ phận, phòng ban sử dụng để gửi đến các cơ quan cấp trên, ban lãnh đạo đơn vị xem xét hỗ trợ kinh phí mua sắm bàn ghế phục vụ cho nhu cầu trong công việc, các hoạt động công tác.

Tờ trình xin kinh phí mua sắm bàn ghế - ViecLamVui

Sau đây là mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm bàn ghế nội dung mẫu dựng sẵn ✓ Định dạng file Word, format chuẩn, tiện chỉnh sửa ✓ Download miễn phí tờ trình mẫu nhanh dễ dàng tại ViecLamVui

➤➤➤ Có thể bạn cần đến: Tổng hợp mẫu tờ trình xin kinh phí dựng sẵn nội dung chuẩn

Tải mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm bàn ghế file Word

 

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm bàn ghế gồm những thông tin gì?

Để cấp trên có thể nắm bắt nội dung việc xin cấp kinh phí và duyệt tờ trình, tờ trình xin kinh phí mua sắm bàn ghế cần trình bày rõ ràng với những thông tin gồm: các căn cứ để xin kinh phí, lý do xin kinh phí mua sắm bàn ghế, chi tiết việc mua sắm và dự toán kinh phí, cuối cùng là chữ ký của đại diện đơn vị làm tờ trình xin kinh phí và nơi nhận văn bản.

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu tờ trình xin kinh phí thường dùng nhất

Tờ trình xin kinh phí mua sắm bàn ghế nội dung mẫu dựng sẵn ✓ Mẫu sử dụng để đề nghị cơ quan cấp trên duyệt hỗ trợ kinh phí mua sắm bàn ghế phục vụ cho nhu cầu công việc, các hoạt động của đơn vị ✓ Định dạng file Word, format chuẩn, tiện chỉnh sửa ✓ Download miễn phí

Trên đây là mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm bàn ghế, file Word dựng sẵn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu tờ trình trên, các bạn có thể thực hiện dễ dàng tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí mua sắm bàn ghế phục vụ cho nhu cầu công việc của đơn vị mình.

#ToTrinhXinKinhPhiMuaSamBanGhe #MauToTrinh #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui