Logo

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị file Word

Lượt xem: 3468
Ngày đăng: 18/03/2024

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị được các đơn vị cơ quan, tổ chức, các phòng ban trong doanh nghiệp sử dụng để gửi lên cơ quan cấp trên, giám đốc doanh nghiệp khi cần xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu công việc.

Tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị phải được trình bày khoa học, nội dung phải chính xác với lý do thuyết phục cho việc xin kinh phí và trình bày cụ thể số tiền cần hỗ trợ, xin cấp. Tờ trình rõ ràng thì cơ quan cấp trên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp mới nắm bắt được đúng nội dung yêu cầu để dễ dàng trong việc xem xét và đưa ra quyết định phê duyệt cấp kinh phí.

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị - ViecLamVui

Sau đây là mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị định dạng .doc .pdf được soạn sẵn nội dung chuẩn, trình bày khoa học ✓ Tham khảo và download trực tuyến không mất phí tờ trình mẫu tại kho 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

➤➤➤ Có thể bạn cần đến: Tổng hợp mẫu tờ trình xin kinh phí dựng sẵn nội dung chuẩn

Tải mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị file Word

 

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị gồm những thông tin gì?

Nội dung của mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị cần có những thông tin sau:

  • Tên cơ quan, đơn vị cấp trên; tên đơn vị hoặc phòng ban xin kinh phí và quốc hiệu tiêu ngữ chuẩn văn bản hành chính được trình bày ở phần đầu văn bản, căn chỉnh cân đối 02 bên trái và phải.
  • Tiêu đề tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất được trình bày nổi bật, viết chữ in hoa, căn giữa văn bản.
  • Các căn cứ thành lập tờ trình xin kinh phí.
  • Nêu rõ lý do xin được cấp kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ cho nhu cầu công việc gì, hoạt động nào của đơn vị, phòng ban.
  • Thông tin chi tiết của các trang thiết bị cần mua sắm (tên trang thiết bị, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng kinh phí cần có).
  • Cuối cùng là chữ ký xác nhận của người làm tờ trình đề xuất.

➽➽➽ Xem thêm: Các mẫu tờ trình xin kinh phí thường dùng nhất

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị định dạng .doc .pdf ✓ Tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị dành cho các đơn vị cơ quan, tổ chức, các phòng ban trong doanh nghiệp sử dụng để gửi lên cơ quan cấp trên, giám đốc doanh nghiệp xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất ✓ Soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ Download trực tuyến không mất phí

Trên đây là mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị, file Word dựng sẵn nội dung chuẩn dễ chỉnh sửa, ViecLamVui - chuyên trang tuyển dụng miễn phí gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu tờ trình trên, các bạn có thể thực hiện công việc của mình được dễ dàng hơn.

#MauToTrinhXinKinhPhiMuaSamThietBi #MauToTrinh #MauVanBan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui