Mẫu tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng file Word

Tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng là gì?

Tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng chính là phần nội dung tự nhận xét bản thân trong lý lịch xin vào đảng của cá nhân khai lý lịch để xin kết nạp đảng. Phần nội dung này sẽ giúp người xin vào đảng tự nhận xét về phẩm chất đạo đức và ưu khuyết điểm bản thân để các cấp uỷ đảng có cơ sở xem xét việc kết nạp đảng của đối tượng.

Mẫu tự nhận xét bản thân trong lý lịch xin vào đảng dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ Mẫu tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng đầy đủ tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, ưu khuyết điểm ✓ MS Word ✓ Xem trước hoặc download online không mất phí tại ViecLamVui

Tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng dùng làm gì?

Phần tự nhận xét bản thân trong lý lịch xin vào đảng để cá nhân nêu ra những điểm tiêu biểu nổi bật của bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng và khuyết nhược điểm. Qua đó, cá nhân sẽ thể hiện được những điểm mạnh, phẩm chất tốt đẹp của mình nhằm chứng minh nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ Đảng của bản thân.

Sau đây là mẫu tự nhận xét bản thân trong lý lịch xin vào đảng dựng sẵn nội dung tham khảo. Bạn có thể xem trước hoặc download online mẫu định dạng Word không mất phí tại ViecLamVui.


Tải mẫu tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng file Word

 

Mẫu tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng gồm những thông tin gì?

Tự nhận xét bản thân trong lý lịch xin vào đảng cần có các thông tin sau:

 • Tư tưởng chính trị;
 • Phẩm chất đạo đức, lối sống;
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao;
 • Năng lực công tác;
 • Ưu khuyết điểm.

Tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng nên viết ngắn gọn, súc tích và đúng trọng tâm, nêu bật được những điểm nổi bật của bản thân về đạo đức, tư tưởng, công tác; không nên viết dài lê thê như một bài diễn văn nhưng không có sức thuyết phục.

➽➽➽ Xem thêm những văn bản, giấy tờ và những hướng dẫn người xin vào đảng khai hồ sơ khi thực hiện thủ tục xin kết nạp đảng

Trên đây là mẫu tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng file Word dựng sẵn nội dung tham khảo, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vọng với mẫu tự nhận xét trên, các bạn có thể chuẩn bị phần tự nhận xét bản thân trong lý lịch xin vào đảng thật ấn tượng, trung thực và thuyết phục.

#TuNhanXetBanThanCuaNguoiXinVaoDang #TuNhanXetBanThanTrongLyLichXinVaoDang #FileWordMau #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Nhân sự, Hành Chính, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu tự nhận xét bản thân của người xin vào đảng file Word
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook