Hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào đảng chuẩn, chính xác nhất

Cách viết lý lịch của người xin vào đảng đúng theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ✓ Yêu cầu khai lý lịch của người xin vào Đảng ✓ Tham khảo hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào đảng chuẩn nhất được tổng hợp bởi ViecLamVui

Hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào đảng chuẩn, chính xác nhất - ViecLamVui


Yêu cầu khi viết lý lịch của người xin vào đảng

Theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương, người vào đảng phải tuân thủ đúng yêu cầu khi viết lý lịch của người xin vào đảng như sau:

 • Người vào đảng phải tự khai lý lịch của người xin vào đảng, không nhờ người khác viết hộ; 
 • Khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng;
 • Không tẩy xóa, sửa chữa trong lý lịch của người xin vào đảng; 
 • Không viết cách dòng.

Hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào đảng chuẩn

ViecLamVui chia sẻ cách viết lý lịch của người xin vào đảng đúng quy định:

+ Họ và tên đang dùng: viết đúng họ, chữ đệm và tên, ghi như trong giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, viết bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A.

+ Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “Nữ”, là nữ thì gạch chữ “Nam”.

+ Họ và tên khai sinh: viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.

+ Bí danh: viết các bí danh đã dùng.

+ Ngày, tháng, năm sinh: viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh. Nếu không còn giấy khai sinh thì khai theo giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc theo các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại điều 29 Bộ luật dân sự.

+ Nơi sinh: Viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện hành của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.

+ Quê quán: là nơi sinh sống của ông, bà nội, cha đẻ; trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Viết địa chỉ như chỉ tiêu "Nơi sinh" nêu trên.

+ Nơi ở hiện nay: là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu. Viết địa chỉ như chỉ tiêu "Nơi sinh" nêu trên. Nếu bản thân hiện nay đang tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ nơi tạm trú.

+ Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường... (nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài).

+ Tôn giáo: trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ: đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo...; ghi cả chức sắc trong tôn giáo (nếu có), không theo đạo nào thì ghi “Không”.

+ Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: viết rõ là công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp...; nếu sống phụ thuộc gia đình thì ghi là học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm.

+ Trình độ hiện nay:

 • Giáo dục phổ thông: viết rõ đã học xong lớp mấy của hệ 10 hay 12 năm, chính quy hay bổ túc văn hoá. Ví dụ: 8/10 chính quy; 9/10 bổ túc văn hoá, 12/12 chính quy...
 • Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật gì thì viết theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, học chính quy hay tại chức.

Ví dụ:

 • Chuyên môn, nghiệp vụ: viết theo bằng cấp về chuyên môn nghiệp vụ "Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y, Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp...."
 • Học vị: viết rõ học vị theo bằng cấp về chuyên môn kỹ thuật "Tiến sỹ Toán học, Thạc sỹ Triết học, Cử nhân Luật, Kỹ sư cơ khí, Bác sỹ Ngoại khoa..." theo đúng văn bằng. 

*** Lưu ý: Nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.

 • Học hàm: là danh hiệu được Nhà nước phong như: Giáo sư, Phó Giáo sư.

+ Lý luận chính trị: viết theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân, hệ chính quy hay tại chức. Nếu đã học xong chương trình 2 năm ở trong nước trước đây, ở Liên Xô (cũ) và một số nước xã hội chủ nghĩa khác thì viết là cao cấp. Nếu đã học ở các trường đại học trong nước viết theo quy định của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

+ Ngoại ngữ: viết theo văn bằng hoặc chứng nhận đã được cấp: Đại học Anh ngữ, Pháp ngữ, Nga ngữ... (nếu tốt nghiệp đại học ngoại ngữ). Đối với hệ bồi dưỡng ngoại ngữ thì ghi là: Anh, Pháp, Nga... trình độ A, B, C, D.

+ Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

+ Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất (nếu có): viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

+ Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): viết như chỉ tiêu "Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất".

+ Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): viết rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác từng người lúc giới thiệu mình vào Đảng. Nếu ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu thì viết rõ tên đoàn thanh niên cơ sở và tổ chức đoàn thanh niên cấp trên trực tiếp.

+ Lịch sử bản thân: tóm tắt quá khứ từ thời niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội (như ngày vào Đoàn thanh niên, nhập ngũ, ngày thoát ly hoặc ngày vào hoạt động trong các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội).

+ Những công tác, chức vụ đã qua: viết đầy đủ, rõ ràng, liên tục theo tháng từ khi tham gia hoạt động xã hội đến nay, từng thời gian làm việc gì? ở đâu? giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chức văn hoá, giáo dục, khoa học, xã hội... (viết cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ, bị bắt, bị tù, bị đứt liên lạc hoặc không hoạt động nếu có...)

+ Đặc điểm lịch sử: viết rõ lý do bị ngừng sinh hoạt đảng (nếu có); có bị bắt, bị tù không (do chính quyền nào, từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu); có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?).

+ Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: viết rõ đã học những lớp lý luận chính trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì; cấp nào mở, tên trường, thời gian học, ở đâu; học chính quy hay tại chức; tên văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp.

+ Đi nước ngoài: viết rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào, đi nước nào, nội dung đi; do cấp nào cử đi.

+ Khen thưởng: viết rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng (từ bằng khen trở lên), cấp nào quyết định; các danh hiệu được Nhà nước phong tặng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo ưu tú...

+ Kỷ luật: viết rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (về kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên); cấp nào quyết định.

+ Hoàn cảnh gia đình: viết rõ những người có mối quan hệ mật thiết trong gia đình như: cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng), vợ hoặc chồng; các con; anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); ông, bà, nội ngoại, chú bác cô dì cậu ruột. Viết rõ họ và tên, năm sinh, quê quán; chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người qua các thời kỳ.

+ Tự nhận xét: viết những ưu, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng từ khi phấn đấu vào Đảng đến nay; sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào?

+ Cam đoan và ký tên: viết nội dung “Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những điều đã khai trong lý lịch”; viết rõ ngày, tháng, năm khai lý lịch, ký tên, ghi rõ họ tên.

➽➽➽ Xem thêm những văn bản, giấy tờ và những hướng dẫn người xin vào đảng khai hồ sơ khi thực hiện thủ tục xin kết nạp đảng

Trên đây là hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào đảng chuẩn theo quy định ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng các thông tin chia sẻ trên, các bạn có thể thực hiện khai lý lịch của người xin vào đảng chính xác nhất.

#HuongDanVietLyLichCuaNguoiXinVaoDang #CachVietLyLichCuaNguoiXinVaoDang #HuongDanKhaiLyLichCuaNguoiXinVaoDang #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Nhân sự, Hành Chính, Mẫu Văn Bản trên ViecLamVui
Đánh giá Hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào đảng chuẩn, chính xác nhất
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook