Logo

Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng file Word

Lượt xem: 236
Ngày đăng: 16/03/2024

Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng là gì?

Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng là văn bản hành chính được Đảng uỷ, Chi bộ của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thực hiện hàng năm để báo cáo lên cơ quan Đảng bộ cấp trên về tình hình công tác xây dựng Đảng hàng năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng - ViecLamVui

Download mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng ✓ Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, Đảng uỷ ✓ Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm ✓ Mẫu báo cáo tổng kết xây dựng Đảng dựng sẵn nội dung hoàn chỉnh ✓ File DOC, PDF 

Tải mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng file Word

Sau đây là mẫu báo cáo tổng kết xây dựng Đảng được dựng sẵn nội dung hoàn chỉnh. Nội dung bao gồm:

  • Tình hình công tác xây dựng Đảng của năm báo cáo
  • Phương hướng, nhiệm vụ của năm tiếp theo

Nội dung báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng soạn sẵn chi tiết, File Word tiện chỉnh sửa. Bạn có thể tải mẫu hoàn toàn miễn phí để thực hiện công việc của mình nhanh chóng, dễ dàng hơn.

XEM TRƯỚC TÀI LIỆU

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu về xây dựng Đảng khác:

Download mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng ✓ Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, Đảng uỷ ✓ Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm ✓ Mẫu báo cáo tổng kết xây dựng Đảng dựng sẵn nội dung hoàn chỉnh ✓ File DOC, PDF ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng dựng sẵn file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#MauBaoCaoTongKetCongTacXayDungDang #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui