Logo

Giáo trình xây dựng Đảng PDF

Lượt xem: 1486
Ngày đăng: 15/03/2024

Download giáo trình xây dựng Đảng PDF ✓ Giáo trình môn xây dựng đảng ✓ Giáo trình xây dựng đảng về chính trị ✓ Giáo trình xây dựng Đảng Học viện Báo chí Tuyên truyền ✓ File Word, PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive.

Giáo trình xây dựng Đảng PDF

Tải giáo trình xây dựng Đảng PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề Giáo trình xây dựng Đảng
Tác giả Hoàng Ngọc Vĩnh 
Năm Xuất Bản
2003
Nhà Xuất Bản
Đại Học Huế
Tóm tắt

Cuốn giáo trình xây dựng Đảng là tài liệu học tập, nghiên cứu môn Xây dựng Đảng dành cho sinh viên Trung tâm Đào tạo Từ xa và sinh viên Đại học Huế. 

Nội dung cuốn sách được biên tập dựa trên hai cuốn sách "Xây dựng Đảng" - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Hà Nội - 1995 và "Xây dựng Đảng" - Giáo trình Trung học Chính trị - Tài liệu lưu hành nội

bộ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - 1997. 

Giáo trình trình bày các nội dung chính về bộ môn xây dựng Đảng, học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ Đảng viên, ...

Nội dung
 • Bài 1: Đối tượng, phương pháp và đặc điểm nghiên cứu của bộ môn xây dựng Đảng
 • Bài 2: Học thuyết Mác-Lênin 8 về chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân
 • Bài 3:  Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng cầm quyền
 • Bài 4: Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng
 • Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
 • Bài 6: Nâng cao chất lượng  tổ chức cơ sở Đảng
 • Bài 7: Nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công cuộc đổi mới
 • Bài 8: Xây dựng khối đoàn kết thống nhất vững chắc trong Đảng
 • Bài 9: Xây dựng đội ngũ Đảng viên
 • Bài 10: Sự lãnh đạo của Đảng  đối với Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
 • Bài 11: Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân
 • Bài 12:  Công tác tư tưởng của Đảng
 • Bài 13: Công tác lý luận của Đảng.
 • Bài 14: Công tác cán bộ của Đảng
 • Bài 15: Phong cách làm việc của người lãnh đạo
 • Bài 16: Nội dung, thủ tục kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng cơ sở
 • Bài 17: Nội dung và thủ tục kết nạp, quản lý, thuyên chuyển Đảng viên

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu về xây dựng Đảng khác:

Download giáo trình xây dựng Đảng PDF ✓ Giáo trình môn xây dựng đảng ✓ Giáo trình xây dựng đảng về chính trị ✓ Giáo trình xây dựng Đảng Học viện Báo chí Tuyên truyền ✓ File PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Trên đây là giáo trình xây dựng Đảng PDF ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui