Logo

Mẫu biên bản thoả thuận chính xác nhất, đảm bảo giá trị pháp lý

Lượt xem: 4560
Ngày đăng: 18/03/2024

Tổng hợp mẫu biên bản thoả thuận thường dùng, chính xác, chuẩn theo quy định pháp luật ✽ Biên bản thoả thuận hợp tác, biên bản thoả thuận làm việc, thoả thuận về công việc, biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh ✅ Có nội dung mẫu dựng sẵn - MS Word dùng ngay, thay đổi thông tin dễ dàng - Tải online không mất phí ✅ Thuộc thư viện 1001 Mẫu Văn Bản của ViecLamVui - trang web tuyển dụng và tìm việc trực tuyến chất lượng, uy tín, hiệu quả

Biên bản thoả thuận - 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

Biên bản thoả thuận là gì?

Biên bản thoả thuận là biên bản được lập ra để ghi nhận sự thoả thuận về một vấn đề cụ thể nào đó được đưa ra một cách tự nguyện giữa các bên. Nội dung trong biên bản thoả thuận sẽ do hai bên tiến hành trao đổi, thống nhất để đảm bảo thực hiện đúng mục đích của việc thỏa thuận và thường liên quan đến các vấn đề như: hợp tác kinh doanh, thoả thuận về tài chính, thoả thuận trách nhiệm giữa doanh nghiệp với khách hàng/đối tác hoặc doanh nghiệp với người lao động... 

Loại biên bản này có nhiệm vụ đảm bảo các bên liên quan thực hiện đúng các điều khoản được ghi trong đó và ngăn chặn các tình huống, mâu thuẫn xảy ra làm ảnh hưởng đến lợi ích của các bên. Biên bản thoả thuận có thể sử dụng làm căn cứ, bằng chứng trong một vụ tranh chấp cụ thể để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên trước pháp luật.

Download mẫu biên bản thoả thuận dùng chung thông dụng file Word

Sau đây là mẫu biên bản thoả thuận dùng chung có hướng dẫn chi tiết. Mẫu biên bản thoả thuận định dạng file Word với nội dung chuẩn dựng sẵn, dễ chỉnh sửa, tiện dùng ngay. Dễ dàng tải online miễn phí.

 

Download mẫu biên bản thoả thuận chuẩn dùng cho các trường hợp cụ thể file Word

Sau đây là các mẫu biên bản thoả thuận thường dùng trong nhiều tình huống công việc cụ thể. Các mẫu được xây dựng nội dung chi tiết bằng file Word nên rất dễ chỉnh sửa thông tin. Để sử dụng mẫu biên bản thoả thuận miễn phí, bạn có thể tham khảo và tải tại kho 1001 Mẫu Biên Bản trên website ViecLamVui.com

Mẫu biên bản thoả thuận hợp tác

Biên bản thoả thuận hợp tác - ViecLamVui

Mẫu biên bản thoả thuận giữa hai bên thường dùng trong hợp tác kinh doanh, hợp tác đào tạo, tư vấn ⭐ Dựng sẵn nội dung chi tiết chuẩn⭐ Tải file .docx miễn phí, tiện dùng ngay ⭐ Những lưu ý khi soạn thảo biên bản thoả thuận hợp tác ➽ Bấm để tải Mẫu biên bản thoả thuận hợp tác

Mẫu biên bản thoả thuận làm việc

Biên bản thoả thuận làm việc - ViecLamVui

File Word mẫu biên bản thoả thuận làm việc, thoả thuận công việc chi tiết chuẩn ✓ Dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ Tải online nhanh dễ dàng ✓ MS Word tiện chỉnh sửa để sử dụng ngay ➽ Bấm để tải Mẫu biên bản thoả thuận làm việc

Mẫu biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh

Biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh - ViecLamVui

Tải miễn phí mẫu biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh ✤ Dùng ghi nhớ việc thoả thuận góp vốn giữa các thành viên trong hội đồng quản trị, hội đồng thành viên ✤ File Word format chuẩn ✤ Soạn sẵn nội dung mẫu, dùng ngay thuận tiện ✤ Những lưu ý khi làm biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh ➽ Bấm để tải Mẫu biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh

Những lưu ý khi soạn thảo biên bản thoả thuận

Biên bản thoả thuận có giá trị pháp lý và có giá trị chứng cứ khi các bên có tranh chấp khởi kiện ra tòa. Vì vậy, khi tiến hành xác lập biên bản thoả thuận, cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Đảm bảo có đủ nội dung cần thiết: Một biên bản thỏa thuận chuẩn trong bất kỳ trường hợp nào sẽ cần bao gồm đầy đủ các phần sau: Thông tin các bên tham gia vào thoả thuận, mục đích và nội dung thoả thuận, tóm tắt các điều khoản và giao ước mà các bên đã thoả thuận với nhau, cam kết và chữ ký trực tiếp của các bên liên quan.
  • Cần thể hiện rõ các điều khoản về tiến trình hợp tác: Biên bản thỏa thuận cần chứa các điều khoản về tiến trình hợp tác cùng các cam kết cụ thể hướng đến mục đích chung của hai bên. Để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi tiến hành thoả thuận, trong biên bản thoả thuận không thể thiếu các mục như: phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ, phương thức hoạt động...
  • Nội dung chi tiết, rõ ràng, cụ thể: Biên bản thỏa thuận hoàn chỉnh cần có nội dung chi tiết và cần thể hiện rõ quyền, nghĩa vụ của các bên nhằm tránh rơi vào tình trạng thỏa thuận suông, không bên nào làm đúng trách nhiệm của mình. Khi lập biên bản thỏa thuận cần chú ý là mục tiêu và tính khả thi mà hai bên muốn thể hiện.
  • Nội dung nhất quán, câu từ rõ ràng: Một biên bản thoả thuận có giá trị phải là biên bản thể hiện quan điểm nhất quán, sử dụng câu từ rõ ràng một nghĩa, tránh trường hợp nói khác, hay người soạn thảo tự ý thêm thắt ghi vào biên bản gây mất niềm tin các bên cũng như tốn thời gian xây dựng lại.
  • Hình thức trình bày: Biên bản thoả thuận cần trình bày khoa học, chuyên nghiệp, chuẩn văn bản hành chính với đầy đủ nội dung và đi vào trọng tâm cụ thể. Tránh cách trình bày màu mè, thiết kế họa tiết sặc sỡ hay sử dụng các từ hoa mỹ nhưng không có nội dung rõ ràng thể hiện được mục đích thoả thuận giữa các bên.
Tổng hợp mẫu biên bản thoả thuận thường dùng, chính xác, chuẩn theo quy định pháp luật ✽ Biên bản thoả thuận hợp tác, biên bản thoả thuận làm việc, thoả thuận về công việc, biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh ✅ Có nội dung mẫu dựng sẵn - MS Word dùng ngay, thay đổi thông tin dễ dàng - Tải online không mất phí

#Bien_Ban_Thoa_Thuan #1001MauVanBanViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui