Logo

Giáo trình tài chính doanh nghiệp PDF

Lượt xem: 9133
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình tài chính doanh PDF ✓ Giáo trình môn tài chính doanh nghiệp ✓ Sách giáo trình tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên trường đại học, cao đẳng các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, marketing ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Giáo trình tài chính doanh nghiệp PDF

Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Trường CĐ Thương Mại

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình tài chính doanh nghiệp
Tác giả:
 • ThS. Trần Thị Hòa (chủ biên)
 • CN. Nguyễn Hữu Cúc
 • CN. Trần Đình Thảo 
 • ThS. Nguyễn Tri Vũ
 • ThS. Lê Thị Mỹ Phương 
Năm xuất bản: 2014 
Nhà xuất bản:  Nhà Xuất Bản Đà Nẵng 
Tóm tắt:

Cuốn giáo trình tài chính doanh nghiệp là tài liệu đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy dùng cho sinh viên trình độ cao đẳng ngành kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, tài chính - ngân hàng, marketing. 

Giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết học phần Tài chính doanh nghiệp (hệ thống tín chỉ), có đưa vào các vị dụ minh họa và có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước giúp sinh viên hiểu rõ hơn và liên hệ được với thực tế về kiến thức đã học. Tại cuối mỗi chương sẽ có phần câu hỏi ôn tập, bài tập giúp sinh viên củng cố lại kiến thức đã được học và là nền tảng cho việc nghiên cứu chương tiếp theo. 

Mục lục: 

 • Chương 1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 
 • Chương 2. Vốn cố định của doanh nghiệp 
 • Chương 3. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
 • Chương 4. Chi phí, giá thành, doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiệp 
 • Chương 5. Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp 
 • Chương 6. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

 

Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Đại Học Thái Nguyên

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Tải Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Đại Học Thái Nguyên

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình tài chính doanh nghiệp
Tác giả: TS. Trần Đình Tuấn (chủ biên)
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản:  Nhà Xuất Bản Đại Học Thái Nguyên
Tóm tắt:

Cuốn sách giáo trình tài chính doanh nghiệp này được biên soạn theo chương trình đào tạo của trường Đại Học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên, nên đây là tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên trong trường và các đơn vị khác trong Đại học Thái Nguyên. Và đây cũng là tài liệu dành cho các cán bộ, người làm việc có liên quan đến kinh tế, tài chính sử dụng tham khảo, nghiên cứu về tài chính của các doanh nghiệp. 

Mục lục: 

 •  
 • Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 
 • Chương 2: Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Chương 3: Chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
 • Chương 4: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 

 

Giáo trình tài chính doanh nghiệp - Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

>> Tải giáo trình tài chính doanh nghiệp - Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Giáo trình tài chính doanh nghiệp
Tác giả: TS. Phạm Thanh Bình 
Năm xuất bản: 2009 
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
Tóm tắt:

Giáo trình tài chính doanh nghiệp là tài liệu giảng dạy và học tập dành cho sinh viên khoa tài chính - ngân hàng trường đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội. Nội dung giáo trình gồm 6 chương trình bày những khái niệm về tài chính doanh nghiệp, vốn kinh doanh, chi phí doanh thu doanh nghiệp,...

Mục lục: 

 • Chương 1: Những khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp 
 • Chương 2: Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp
 • Chương 3: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 
 • Chương 4: Đầu tư phát triển 
 • Chương 5: Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 
 • Chương 6: Những vấn đề tài chính trong trường hợp cơ cấu lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

 

Giáo trình tài chính doanh nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân PDF

Giáo trình tài chính doanh nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Cuốn sách giáo trình tài chính doanh nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, tài liệu khoa Ngân hàng - Tài chính, do Lưu Thị Hương làm chủ biên, được các tác giả trình bày nội dung và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, phát hiện những vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến từng vấn đề của hoạt động tài chính doanh nghiệp. Cuốn giáo trình gồm có 10 chương tập trung chủ yếu vào những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, những vấn đề thực tiễn. >> Xem và tải giáo trình ngay tại: Giáo trình tài chính doanh nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân PDF

Giáo trình tài chính doanh nghiệp hiện đại UEH, Trần Ngọc Thơ PDF

Tài chính doanh nghiệp hiện đại Trần Ngọc Thơ

Cuốn sách tài chính doanh nghiệp hiện đại khoa tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) do PGS. TS. Trần Ngọc Thơ gồm có 34 chương được chia thành 10 phần cung cấp những kiến thức hiện đại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong các chương sách đều có triển khai các nguyên lý để phân tích, hoạch định các quyết định tài chính trong thực tiễn giúp các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp và sinh viên biết cách ứng dụng trong thực tiễn các công việc của một giám đốc tài chính. >> Xem và tải giáo trình ngay tại: Tài chính doanh nghiệp hiện đại Trần Ngọc Thơ PDF

>> Có thể bạn quan tâm các tài liệu tài chính doanh nghiệp sau đây:

Download giáo trình tài chính doanh PDF ✓ Giáo trình môn tài chính doanh nghiệp ✓ Sách giáo trình tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên trường đại học, cao đẳng các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, marketing ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là giáo trình tài chính doanh nghiệp PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Ngân hàng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Ngân hàng trên ViecLamVui

Loading feed...