Logo

Công thức tài chính doanh nghiệp (full)

Lượt xem: 9638
Ngày đăng: 18/03/2024

Download công thức tài chính doanh nghiệp (full) ✓ Công thức tài chính doanh nghiệp chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 ✓ Tổng hợp công thức tài chính doanh nghiệp cơ bản ✓ Các công thức bài tập tài chính doanh nghiệp ✓ Tóm tắt công thức tài chính doanh nghiệp 1, 2 ✓ Bộ công thức tài chính doanh nghiệp ✓ Công thức trong tài chính doanh nghiệp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí các công thức tài chính doanh nghiệp căn bản link Google Drive

Công thức tài chính doanh nghiệp (full)

Tải công thức tài chính doanh nghiệp (full) PDF

File tài liệu tổng hợp công thức tài chính doanh nghiệp (full), tóm tắt các công thức bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, công thức để áp dụng cho từng dạng bài tập môn tài chính doanh nghiệp như:

 • Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch vốn lưu động 
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Phương pháp xác định giá thành sản phẩm
 • Hạ giá thành sản phẩm
 • Điểm hoà vốn
 • Lợi nhuận của doanh nghiệp
 • Vốn cố định của doanh nghiệp 
 • Cách xác định nguyên giá TSCĐ (Điều IV – Thông tƣ 203/2009/TT-BTC)
 • Vốn lưu động thuần (Net working Capital – NWC)
 • Doanh thu thuần 
 • EBIT (Lợi nhuận trước thuế và lãi vay)
 • EBT (Lợi nhuận trước thuế)
 • EAT (Lợi nhuận sau thuế)
 • OCF (Dòng tiền hoạt động)
 • CFFA (Dòng tiền phát sinh từ tài sản)
 • EPS (Lợi nhuận trên cổ phần – Thu nhập trên 1 cổ phiếu)
 • Giá cổ phiếu (P)
 • Tỷ suất sinh lợi (TSSL)
 • Mối quan hệ giữa TSSL thực tế và TSSL danh nghĩa
 • Cách tính TSSL mong đợi của 1 chứng khoán riêng lẻ
 • Cách tính TSSL mong đợi của 1 danh mục đầu tư
 • Cách tính độ rủi ro của một chứng khoán riêng lẻ
 • Cách tính độ rủi ro của một DMĐT
 • Các phương pháp khấu hao tài sản cố định
 • Nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
 • Nguồn vốn lưu động thường xuyên
 • Tín dụng nhà cung cấp
 • Hiệu suất sử dụng vốn
 • Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh trước thuế và lãi vay (hệ số khả năng sinh lời
 • của vốn kinh doanh)
 • Giá trị thời gian của tiền
 • Phương pháp lựa chọn và đánh giá dự án đầu tư
 • .....

Bộ công thức tài chính doanh nghiệp giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, ôn tập củng cố kiến thức học phần tài chính doanh nghiệp 1, 2 giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối kỳ sắp đến.  

Xem trước 1 phần tài liệu

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

>> Có thể bạn quan tâm các tài liệu tài chính doanh nghiệp sau đây:

Download công thức tài chính doanh nghiệp (full) ✓ Công thức tài chính doanh nghiệp chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 ✓ Tổng hợp công thức tài chính doanh nghiệp cơ bản ✓ Các công thức bài tập tài chính doanh nghiệp ✓ Tóm tắt công thức tài chính doanh nghiệp 1, 2 ✓ Bộ công thức tài chính doanh nghiệp ✓ Công thức trong tài chính doanh nghiệp ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí các công thức tài chính doanh nghiệp căn bản link Google Drive

Trên đây là công thức tài chính doanh nghiệp (full) PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Ngân hàng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Ngân hàng trên ViecLamVui