Logo

Tài chính doanh nghiệp hiện đại Trần Ngọc Thơ PDF

Lượt xem: 2506
Ngày đăng: 17/03/2024

Download sách tài chính doanh nghiệp hiện đại Trần Ngọc Thơ PDF ✓ Sách tài chính doanh nghiệp hiện đại PDF ✓ Giáo trình Tài chính doanh nghiệp hiện đại Trần Ngọc Thơ FULL 34 chương ✓ Tài chính doanh nghiệp PGS.TS Trần Ngọc Thơ ✓ File Word, PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Tài chính doanh nghiệp hiện đại Trần Ngọc Thơ

>> Tham khảo thêm nhiều giáo trình tài chính doanh nghiệp của các trường đại học, cao đẳng khác ngay tại: Giáo trình tài chính doanh nghiệp PDF 

Tải sách tài chính doanh nghiệp hiện đại Trần Ngọc Thơ PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp hiện đại 
Tác giả: PSG. TS. Trần Ngọc Thơ
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản:  Nhà Xuất Bản Thống Kê
Tóm tắt:

Cuốn sách tài chính doanh nghiệp hiện đại của PGS. TS. Trần Ngọc Thơ gồm có 34 chương được chia thành 10 phần cung cấp những kiến thức hiện đại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong các chương sách đều có triển khai các nguyên lý để phân tích, hoạch định các quyết định tài chính trong thực tiễn giúp các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp và sinh viên biết cách ứng dụng trong thực tiễn các công việc của một giám đốc tài chính. 

Mục lục: 

Phần 1: Tài chính doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp 

 • Chương 1: Bản chất tài chính doanh nghiệp
 • Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian
 • Chương 3: Định giá cổ phần thưởng 

Phần 2: Rủi ro 

 • Chương 4: Rủi ro
 • Chương 5: Rủi ro và tỷ suất sinh lợi 

Phần 3: Phân tích tài chính và kế hoạch tài chính 

 • Chương 6: Phân tích tài chính 
 • Chương 7: Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi
 • Chương 8: Kế hoạch tài chính 

Phần 4: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 

 • Chương 9: Hoạch định dòng tiền 
 • Chương 10: Các tiêu chuẩn hoạch định ngân sách vốn đầu tư
 • Chương 11: Vận dụng các phương pháp thẩm định dự án trong thực tiễn 
 • Chương 12: Chi phí sử dụng vốn

Phần 5: Giải Nobel kinh tế của MM về chính sách phân phối, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp 

 • Chương 13: Chính sách cổ tức 
 • Chương 14: Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp 
 • Chương 15: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu 
 • Chương 16: Quyết định cấu trúc vốn trong thực tiễn 
 • Chương 17: Nguyên tắc cơ bản hoạch định cấu trúc tài chính 

Phần 6: Quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả 

 • Chương 18: Tài trợ doanh nghiệp và thị trường hiệu quả
 • Chương 19: Một cái nhìn khái quát về tài trợ doanh nghiệp
 • Chương 20: Phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán 

Phần 7: Tài trợ nợ 

 • Chương 21: Các yếu tố tác động giá trị nợ
 • Chương 22: Thuê tài sản 

Phần 8: Các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro 

 • Chương 23: Nhận diện và định giá các quyền chọn
 • Chương 24: Ứng dụng lý thuyết định giá các quyền chọn 
 • Chương 25: Chứng chỉ đặc quyền và trái phiếu chuyển đổi 
 • Chương 26: Phòng ngừa rủi ro 
 • Chương 27: Quản trị rủi ro kinh doanh quốc tế 

Phần 9: Quản trị tài chính ngắn hạn 

 • Chương 28: Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn 
 • Chương 29: Quản trị tín dụng
 • Chương 30: Quản trị hàng tồn kho và tiền mặt 
 • Chương 31: Vay và cho vay ngắn hạn 

Phần 10: Các chủ đề đặc biệt 

 • Chương 32: Chiến lược tài chính 
 • Chương 33: Tài chính quốc tế 
 • Chương 34: Quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp

 

>> Có thể bạn quan tâm giáo trình tài chính doanh nghiệp sau:

Cuốn sách tài chính doanh nghiệp hiện đại của PGS. TS. Trần Ngọc Thơ gồm có 34 chương được chia thành 10 phần cung cấp những kiến thức hiện đại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong các chương sách đều có triển khai các nguyên lý để phân tích, hoạch định các quyết định tài chính trong thực tiễn giúp các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp và sinh viên biết cách ứng dụng trong thực tiễn các công việc của một giám đốc tài chính.

Trên đây là sách tài chính doanh nghiệp hiện đại Trần Ngọc Thơ PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui