Giáo trình hành vi người tiêu dùng PDF

Download giáo trình hành vi người tiêu dùng PDF ✓ Giáo trình hành vi người tiêu dùng Ebook ✓Giáo trình hành vi người tiêu dùng NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân✓Giáo trình hành vi người tiêu dùng Vũ Huy Thông PDF ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Giáo trình hành vi người tiêu dùng PDF


Tải giáo trình hành vi người tiêu dùng PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề Giáo trình hành vi người tiêu dùng
Tác giả
 • TS. Nguyễn Xuân Lãn 
 • TS. Phạm Thị Lan Hương 
 • TS. Đường Thị Liên Hà 
Nhà Xuất Bản Nhà Xuất Bản Tài Chính 
Năm xuất bản 2011
Tóm tắt

Giáo trình hành vi người tiêu dùng là tài liệu để học môn Hành vi người tiêu dùng, đây là môn học Marketing ứng dụng kiến thức từ các lĩnh vực tâm lý, xã hội học, nhân chủng học và kinh tế học nhằm mô tả và hiểu cách thức người tiêu dùng ứng xử trong nhiều tình huống khác nhau. 

Giáo trình hành vi người tiêu dùng Ebook giúp sinh viên chuyên ngành quản trị Marketing hiểu được những khái niệm về hành vi người tiêu dùng trong nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, hiểu được nền tảng tâm lý hành vi người tiêu dùng và cơ chế ảnh hưởng dẫn dắt đến sự thay đổi thái độ, ...

Mục lục

Phần I: Tổng quan về hành vi người tiêu dùng 

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hành vi người tiêu dùng 
 • Chương 2: Phát triển và sử dụng thông tin về hành vi người tiêu dùng 

Phần II: Ảnh hưởng của các nhân tố tâm lý cốt lõi 

 • Chương 3: Động cơ, khả năng và cơ hội 
 • Chương 4: Nhận thức
 • Chương 5: Kiến thức và trí nhớ
 • Chương 6: Thái độ 

Phần III: Tiến trình ra quyết định 

 • Chương 7: Tiến trình ra quyết định: Nhận biết vấn đề, tìm kiếm thông tin, đánh giá và ra quyết định 
 • Chương 8: Tiến trình sau quyết định 

Phần IV: Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài và cá nhân 

 • Chương 9: Ảnh hưởng của văn hóa và giai cấp xã hội đến hành vi người tiêu dùng 
 • Chương 10: Ảnh hưởng của tuổi tác, giới tính, hộ gia đình và truyền thông xã hội đến hành vi người tiêu dùng 
 • Chương 11: Ảnh hưởng của giá trị, tính cách và lối sống đến hành vi người tiêu dùng 

Phần V: Kết quả hành vi người tiêu dùng 

 • Chương 12: Hành vi người tiêu dùng biểu tượng 
 • Chương 13: Chấp nhận, phản đối và phổ biến sản phẩm mới 

 

>> Tham khảo thêm tài liệu hành vi người tiêu dùng khác:

Trên đây là giáo trình hành vi người tiêu dùng PDF ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Marketing. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Marketing, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình hành vi người tiêu dùng PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook