Bài giảng hành vi người tiêu dùng

Download bài giảng hành vi người tiêu dùng full chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Slide hành vi người tiêu dùng ✓ Bài giảng môn hành vi người tiêu dùng ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Bài giảng hành vi người tiêu dùng


Tải bài giảng hành vi người tiêu dùng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

Download ngay

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề Bài giảng hành vi người tiêu dùng
Tóm tắt

Bài giảng hành vi người tiêu dùng là tài liệu để học môn hành vi người tiêu dùng, bài giảng gồm 7 chương, trình bày tổng quan hành vi người tiêu dùng, hành vi người tiêu dùng ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân, tâm lý, quá trình quyết định mua, hành vi người tiêu dùng phân khúc thị trường - định vị sản phẩm

Mục lục

Chương 1: Tổng quan hành vi người tiêu dùng 

 • Hành vi người tiêu dùng là gì?
 • Mô hình hành vi người tiêu dùng
 • Nội dung nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu

Chương 2: Hành vi người tiêu dùng ảnh hưởng của yếu tố văn hóa 

 • Văn hoá là gì?
 • Những đặc trưng của văn hoá
 • Nhánh văn hoá
 • Ứng dụng nghiên cứu văn hoá trong hoạt

Chương 3: Hành vi người tiêu dùng ảnh hưởng của yếu tố xã hội

 • Nhóm xã hội
 • Nhóm tham khảo
 • Gia đình
 • Giai tầng xã hội

Chương 4: Hành vi người tiêu dùng ảnh hưởng của yếu tố cá nhân 

 • Tuổi tác, đường đời, nghề nghiệp, tình trạng kinh tế.
 • Phong cách sống (lifestyle)
 • Cá tính (personality)

Chương 5: Hành vi người tiêu dùng ảnh hưởng của yếu tố tâm lý 

 • Nhu cầu và động cơ
 • Nhận thức
 • Sự hiểu biết
 • Phán đoán

Chương 6: Quá trình quyết định mua 

 • Quá trình quyết định mua
 • Các dạng của quá trình quyết định mua
 • Quá trình quyết định mua sản phẩm mới

Chương 7: Hành vi người tiêu dùng phân khúc thị trường - định vị sản phẩm

 • Phân khúc thị trường
 • Định vị sản phẩm

 

>> Tham khảo thêm tài liệu hành vi người tiêu dùng khác:

Trên đây là bài giảng hành vi người tiêu dùng ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Marketing. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Marketing, Tài liệu, Bài giảng, Slide môn học trên ViecLamVui
Đánh giá Bài giảng hành vi người tiêu dùng
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook