Bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp là danh mục hệ thống tài khoản kế toán cụ thể áp dụng cho chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bảng bao gồm những thông tin về số hiệu tài khoản, tên tài khoản, phạm vi áp dụng cùng với những ghi chú nếu có.

Bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp - ViecLamVui

Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất ✓ Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107 ✓ Download bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp PDF, DOC miễn phí


Tải bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

Sau đây là bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất, đầy đủ và chi tiết về từng loại tài khoản, loại tiền và vật tư, tiền gửi ngân hàng, kho bạc, tiền đang chuyển, đầu tư tài chính ngắn hạn cùng với nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm hàng hóa; tài sản cố định, tài sản cố định hữu hình, vô hình, hao mòn, đầu tư tài chính dài hạn, xây dựng dở dang; các khoản thu, cho vay tạm ứng, các khoản phải trả, các khoản phải nộp theo lương, các khoản phải nộp nhà nước…. Tham khảo và tải hoàn toàn miễn phí tại ViecLamVui.

XEM TRƯỚC TÀI LIỆU

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp khác:

Trên đây là bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp chi tiết và đầy đủ, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#BangTaiKhoanKeToanHanhChinhSuNghiep #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm kế toán, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu, Tài liệu trên ViecLamVui
Đánh giá Bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook