Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp PDF

Download bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp ✓ Bài giảng môn Kế toán hành chính sự nghiệp đầy đủ, chi tiết ✓ Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp UEH ✓ Tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp giảng dạy, học tập ✓ File PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp - ViecLamVui

Tải bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp UEH

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL BÀI GIẢNG

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Tác giả GV. ThS. Đậu Thị Kim Thoa
Tóm tắt

Bài giảng trình bày chi tiết, đầy đủ các kiến thức của môn học Kế toán hành chính sự nghiệp giúp sinh viên đạt được các mục tiêu của môn học bao gồm:

  • Nhận biết được các đơn vị HCSN, đặc điểm tài chính và cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN.
  • Nắm được các nội dung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị HCSN.
  • Xử lý được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại các đơn vị HCSN.
Mục lục
  • Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN
  • Chương 2: Kế toán tiền và vật tư
  • Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản
  • Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
  • Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán
  • Chương 6: Kế toán các hoạt động
  • Chương 7: Kế toán các nguồn kinh phí và chi hoạt động khác

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp khác:

Download bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp ✓ Bài giảng môn Kế toán hành chính sự nghiệp đầy đủ, chi tiết ✓ Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp UEH ✓ Tài liệu kế toán hành chính sự nghiệp giảng dạy, học tập ✓ File PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí

Trên đây là tài liệu bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp chi tiết, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangKeToanHanhChinhSuNghiep #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm kế toán , Tài liệu , Bài giảng trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay