Data Mining and Statistical Analysis Using SQL PDF

Download sách Data Mining and Statistical Analysis Using SQL. PDF ✓ Full Ebook Data Mining and Statistical Analysis Using SQL ✓ Data Mining and Statistical Analysis Using SQL - Robert P. Trueblood & John N. Lovett, Jr ✓ File PDF ✓ Tải tài liệu miễn phí link Google Drive

Data Mining and Statistical Analysis Using SQL PDF - ViecLamVui


Tải Ebook Data Mining and Statistical Analysis Using SQL PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ DATA MINING AND STATISTICAL ANALYSIS USING SQL
Tác giả
 • Robert P. Trueblood
 • John N. Lovett, Jr
Năm xuất bản 2001
Nhà xuất bản APress Media, LLC
Tóm tắt

Cuốn sách này không chỉ là một văn bản lý thuyết khác về thống kê hoặc khai thác dữ liệu. Thay vào đó, nó được thiết kế cho các quản trị viên cơ sở dữ liệu muốn củng cố hiểu biết của họ về số liệu thống kê để hỗ trợ khai thác dữ liệu và phân tích quản lý mối quan hệ khách hàng, sách cũng hữu ích cho những người muốn sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL).

Nội dung mỗi chương độc lập và khép kín với các ví dụ phù hợp với các ứng dụng kinh doanh. Mỗi kỹ thuật phân tích được thể hiện bằng một định dạng toán học cho phép mã hóa dưới dạng một truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc như một thủ tục Visual Basic sử dụng SQL. Mỗi chương bao gồm: công thức (cách thực hiện phân tích yêu cầu, ví dụ số sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu), các tùy chọn trình bày và hiển thị dữ liệu (đồ thị, biểu đồ, bảng), các thủ tục SQL để trích xuất các kết quả mong muốn và các kỹ thuật khai thác dữ liệu.

Mục lục
 • Chapter 1: Basic Statistical Principles and Diagnostic Tree
 • Chapter 2: Measures of Central Tendency and Dispersion
 • Chapter 3: Goodness of Fit
 • Chapter 4: Additional Tests of Hypothesis
 • Chapter 5: Curve Fitting
 • Chapter 6: Control Charting
 • Chapter 7: Analysis of Experimental Designs
 • Chapter 8: Time Series Analysis
 • Appendix A: Overview of Relational Database Structure and SQL
 • Appendix B: Statistical Tables
 • Appendix C: Tables of Statistical Distributions and Their Characteristics
 • Appendix D: Visual Basic Routines

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu Data Mining khác:

Trên đây là Ebook Data Mining and Statistical Analysis Using SQL PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#DataMiningandStatisticalAnalysisUsingSQLPDF #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc Làm IT. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc Làm IT, Tài liệu, Sách tham khảo trên ViecLamVui
Đánh giá Data Mining and Statistical Analysis Using SQL PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook