Logo

Giáo trình toán cao cấp 1 PDF

Lượt xem: 6045
Ngày đăng: 18/03/2024

Download toán cao cấp 1 giáo trình Ebook ✓ Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí tập 1, 2, 3 ✓ Giáo trình toán cao cấp 1 sử dụng giảng dạy và học tập tại các trường đại học ✓ Tham khảo và tải online miễn phí tại ViecLamVui

Toán cao cấp 1 - ViecLamVui

Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí PDF

Sau đây là trọn bộ giáo trình Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí chủ biên gồm 03 tập với các chuyên đề khác nhau.

Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí tập 1

XEM TRƯỚC 10 TRANG 

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 393 TRANG PDF

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ TOÁN HỌC CAO CẤP TẬP 1 - ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
Tác giả
 • Nguyễn Đình Trí (Chủ biên)
 • Tạ Văn Đĩnh
 • Nguyễn Hồ Quỳnh
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản NXB Giáo dục
Tóm tắt Các khái niệm cơ bản của đại số và giải tích toán học được trình bày một cách chính xác với nhiều ví dụ minh hoạ. Phần lớn các định lý được chứng minh đầy đủ. Cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt với các định nghĩa chính, các định lý và các công thức chủ yếu, phần bài tập đã được chọn lọc kỹ kèm theo đáp số và gợi ý.
Mục lục
 • Lời nói đầu
 • Chương I: Tập hợp và ánh xạ
 • Chương II: Cấu trúc đại số - Số phức - Đa thức và phân thức hữu tỉ
 • Chương III: Ma trận - Định thức - Hệ phương trình tuyến tính
 • Chương IV: Hình học giải tích
 • Chương V: Không gian Vecto - Không gian Euclid
 • Chương VI: Ánh xạ tuyến tính
 • Chương VII: Trị riêng và vecto riêng của toán tử tuyến tính
 • Chương VIII: Dạng toàn phương

Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí tập 2

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 415 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽ Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí tập 2

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ TOÁN HỌC CAO CẤP TẬP 2 - PHÉP TÍNH GIÁI TÍCH MỘT BIẾN SỐ
Tác giả
 • Nguyễn Đình Trí (Chủ biên)
 • Tạ Văn Đĩnh
 • Nguyễn Hồ Quỳnh
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản NXB Giáo dục
Tóm tắt Các khái niệm cơ bản của đại số và giải tích toán học được trình bày một cách chính xác với nhiều ví dụ minh hoạ. Phần lớn các định lý được chứng minh đầy đủ. Cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt với các định nghĩa chính, các định lý và các công thức chủ yếu, phần bài tập đã được chọn lọc kỹ kèm theo đáp số và gợi ý.
Mục lục
 • Chương 1: Số thực
 • Chương 2: Hàm số một biến số thực
 • Chương 3: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số
 • Chương 4: Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số
 • Chương 5: Các định lý về giá trị trung bình
 • Chương 6: Nguyên hàm và tích phân bất định
 • Chương 7: Tích phân xác định
 • Chương 8: Chuỗi

Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí tập 3

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 276 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽ Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí tập 3

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ TOÁN HỌC CAO CẤP TẬP 3 - PHÉP TÍNH GIÁI TÍCH NHIỀU BIẾN SỐ
Tác giả
 • Nguyễn Đình Trí (Chủ biên)
 • Tạ Văn Đĩnh
 • Nguyễn Hồ Quỳnh
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản NXB Giáo dục
Tóm tắt Các khái niệm cơ bản của đại số và giải tích toán học được trình bày một cách chính xác với nhiều ví dụ minh hoạ. Phần lớn các định lý được chứng minh đầy đủ. Cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt với các định nghĩa chính, các định lý và các công thức chủ yếu, phần bài tập đã được chọn lọc kỹ kèm theo đáp số và gợi ý.
Mục lục
 • Chương I: Hàm số nhiều biến số
 • Chương II: Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học
 • Chương III: Tích phân bội
 • Chương IV: Tích phân đường - Tích phân mặt
 • Chương V: Phương trình vi phân

Toán cao cấp 1 - Đại học Tài chính Marketing

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH 249 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➽➽➽ Toán cao cấp 1 Đại học Tài chính - Marketing

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP
Tác giả

Bộ môn Toán thống kê - Trường Đại học Tài chính - Marketing

 • Nguyễn Huy Hoàng (Chủ biên)
 • Nguyễn Trung Đông
Năm xuất bản 2020
Nhà xuất bản Đại học Tài chính - Marketing
Tóm tắt

Cuốn “ Giáo trình Toán cao cấp” dành cho sinh viên hệ đại trà, trường đại học Tài chính – Maketing. Đây là giáo trình dành cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh với thời lượng 4 tín chỉ (60 tiết giảng).

Giáo trình được biên tập trên cơ sở tham khảo nhiều giáo trình quốc tế cũng như trong nước (tài liệu tham khảo) cũng như kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của các tác giả. Nội dung giáo trình, được thiết kế phù hợp với chương trình đào tạo đại học đại trà và trình độ của sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Giáo trình bao gồm 7 chương, một số đề tự luyện và một số phụ lục cần thiết.

Mục lục
 • Lời mở đầu
 • Một số ký hiệu
 • Chương 1: Ma trận - Định thức
 • Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính
 • Chương 3: Không gian vectơ
 • Chương 4: Phép tính vi phân hàm một biến
 • Chương 5: Tích phân
 • Chương 6: Phép tính vi phân hàm nhiều biến
 • Chương 7: Phương trình vi phân
 • Một số đề tham khảo
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

 

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu Toán cao cấp 1 khác:

Download toán cao cấp 1 giáo trình Ebook ✓ Toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí tập 1, 2, 3 ✓ Giáo trình toán cao cấp 1 sử dụng giảng dạy và học tập tại các trường đại học ✓ Tham khảo và tải online miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là giáo trình toán cao cấp 1 với file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ToanCaoCap1 #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui