Logo

Bài tập toán cao cấp 1 PDF

Lượt xem: 12996
Ngày đăng: 17/03/2024

Ebook bài tập toán cao cấp 1 có lời giải ✓ Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Đình Trí, Nguyễn Thuỷ Thanh ✓ Tổng hợp các dạng bài tập và hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp 1 chi tiết ✓ File PDF ✓ Download tài liệu bài tập toán cao cấp 1 không mất phí

Bài tập toán cao cấp 1 - ViecLamVui

Tải bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Đình Trí PDF

Sau đây là trọn bộ 03 cuốn sách bài tập toán cao cấp 1 Nguyễn Đình Trí chủ biên có lời giải chi tiết.

Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Đình Trí tập 1

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK 388 TRANG

Bấm tải ngay ➽➽➽

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP TẬP MỘT - ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
Tác giả
 • Nguyễn Đình Trí (Chủ biên)
 • Tạ Văn Đĩnh
 • Nguyễn Hồ Quỳnh
Năm xuất bản  2006
Nhà xuất bản NXB Giáo dục
Tóm tắt Sách bài tập toán học cao cấp tập một này là tiếp nối quyển Toán học cao cấp 1 xuất bản năm 1996. Sách trình bày phần bài giải và hướng dẫn giải các bài tập đã ra ở quyển Toán học cao cấp 1. Riêng chương IV chỉ là ôn tập các kiến thức đã học ở trường phổ thông nên sẽ không trình bày lại ở quyển này.
Mục lục
 • Chương I: Tập hợp và ánh xạ
 • Chương II: Cấu trúc Đại số - Số phức - Đa thức - Phân thức hữu tỉ
 • Chương III: Định thức - Ma trận - Hệ phương trình tuyến tính
 • Chương IV: Đại số vectơ và hình học giải tích (Ôn tập và bổ sung)
 • Chương V: Không gian Vectơ - Không gian Euclid
 • Chương VI: Ánh xạ tuyến tính
 • Chương VII: Trị riêng và Vectơ riêng

Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Đình Trí tập 2

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK 272 TRANG

Bấm tải ngay ➽➽➽ Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Đình Trí tập 2

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP TẬP HAI - PHÉP TÍNH GIẢI TÍCH MỘT BIẾN SỐ
Tác giả
 • Nguyễn Đình Trí (Chủ biên)
 • Tạ Văn Đĩnh
 • Nguyễn Hồ Quỳnh
Năm xuất bản 2007
Nhà xuất bản NXB Giáo dục
Tóm tắt Quyển bài tập này trình bày lời giải của các bài tập đã ra trong quyển Toán học cao cấp tập hai - Phép tính giải tích một biến số. Một số bài tập khác đã được bổ sung vào. Ở cuối sách có bổ sung thêm một số bài tập hỗn hợp có tính chất tổng hợp và nâng cao.
Mục lục
 • Chương 1: Số thực
 • Chương 2: Hàm số một biến số thực
 • Chương 3: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số
 • Chương 4: Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số
 • Chương 5: Các định lý về giá trị trung bình
 • Chương 6: Nguyên hàm và tích phân bất định
 • Chương 7: Tích phân xác định
 • Chương 8: Chuỗi
 • Một số bài tập hỗn hợp

Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Đình Trí tập 3

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK 500 TRANG

Bấm tải ngay ➽➽➽ Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Đình Trí tập 3

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP TẬP BA - PHÉP TÍNH GIẢI TÍCH NHIỀU BIẾN SỐ
Tác giả
 • Nguyễn Đình Trí (Chủ biên)
 • Tạ Văn Đĩnh
 • Nguyễn Hồ Quỳnh
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản NXB Giáo dục
Tóm tắt Quyển bài tập này trình bày lời giải của các bài tập đã ra trong quyển Toán học cao cấp tập ba - Phép tính giải tích nhiều biến số. Một số bài tập khác đã được bổ sung vào.
Mục lục
 • Chương I: Hàm số nhiều biến số
 • Chương II: Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học
 • Chương III: Tích phân bội
 • Chương IV: Tích phân đường - Tích phân mặt
 • Chương V: Phương trình vi phân
 • Một số bài toán tổng hợp

Tải bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Thuỷ Thanh PDF

Sau đây là trọn bộ 02 cuốn sách bài tập toán cao cấp 1 Nguyễn Thuỷ Thanh có hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Thuỷ Thanh tập 1

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK 278 TRANG

Bấm tải ngay ➽➽➽ Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Thuỷ Thanh tập 1

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP TẬP 1 - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
Tác giả Nguyễn Thuỷ Thanh
Năm xuất bản 2006
Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt

Bộ giáo trình này được biên soạn theo chương trình Toán cao cấp cho sinh viên các ngành Khoa học tự nhiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong mỗi mục, phần đầu là trình bày tóm tắt những cơ sở lý thuyết và liệt kê những công thức cần thiết.

Phần ví dụ sẽ trình bày giải các bài toán mẫu bằng cách vận dụng các kiến thức lý thuyết đã trình bày. Sau cùng là phần bài tập được gộp thành từng nhóm theo từng chủ đề và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ khó. Mỗi nhóm bài tập đều có những chỉ dẫn về phương pháp giải.

Mục lục

1. Số phức

2. Đa thức và hàm hữu tỷ

3. Ma trận. Định thức

4. Hệ phương trình tuyến tính

5. Không gian Euclide

6. Dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc 2

Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Thuỷ Thanh tập 2

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL EBOOK 160 TRANG

Bấm tải ngay ➽➽➽ Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Thuỷ Thanh tập 2

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP TẬP 2 - PHÉP TÍNH VI PHÂN CÁC HÀM
Tác giả Nguyễn Thuỷ Thanh
Năm xuất bản 2007
Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt

Bộ giáo trình này được biên soạn theo chương trình Toán cao cấp cho sinh viên các ngành Khoa học tự nhiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong mỗi mục, phần đầu là trình bày tóm tắt những cơ sở lý thuyết và liệt kê những công thức cần thiết.

Phần ví dụ sẽ trình bày giải các bài toán mẫu bằng cách vận dụng các kiến thức lý thuyết đã trình bày. Sau cùng là phần bài tập được gộp thành từng nhóm theo từng chủ đề và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ khó. Mỗi nhóm bài tập đều có những chỉ dẫn về phương pháp giải.

Mục lục

7. Giới hạn và liên tục của hàm số

8. Phép tính vi phân hàm một biến

9. Phép tính vi phân hàm nhiều biến

 

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu Toán cao cấp 1 khác:

Ebook bài tập toán cao cấp 1 có lời giải ✓ Bài tập toán cao cấp 1 có lời giải Nguyễn Đình Trí, Nguyễn Thuỷ Thanh ✓ Tổng hợp các dạng bài tập và hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp 1 chi tiết ✓ File PDF ✓ Download tài liệu bài tập toán cao cấp 1 không mất phí

Trên đây là tài liệu bài tập toán cao cấp 1 có lời giải chi tiết với định dạng file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiTapToanCaoCap1 #BaiTapToanCaoCap1CoLoiGiai #HuongDanGiaiBaiTapToanCaoCap1 #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui