Logo

Giáo trình giáo dục chính trị hệ trung cấp PDF

Lượt xem: 933
Ngày đăng: 15/03/2024

Download giáo trình giáo dục chính trị hệ trung cấp .PDF ✓ Giáo trình chính trị hệ trung cấp ✓ Giáo trình môn chính trị hệ trung cấp nghề ✓ Giáo trình giáo dục chính trị ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive

Giáo trình giáo dục chính trị hệ trung cấp - ViecLamVui

Tải giáo trình giáo dục chính trị hệ trung cấp PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ

TÀI LIỆU DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tác giả Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp. Sau khi học xong môn học, người học sẽ trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người học có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Môn học Giáo dục chính trị trình độ trung cấp có nội dung gồm: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

Mục lục
  • Bài mở đầu
  • Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin
  • Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
  • Bài 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam
  • Bài 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
  • Tài liệu tham khảo

>> Xem thêm các tài liệu giáo dục chính trị khác: 

Download giáo trình giáo dục chính trị hệ trung cấp .PDF ✓ Giáo trình chính trị hệ trung cấp ✓ Giáo trình môn chính trị hệ trung cấp nghề ✓ Giáo trình giáo dục chính trị ✓ Tải miễn phí giáo trình link Google Drive

Trên đây là giáo trình giáo dục chính trị hệ trung cấp file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhGiaoDucChinhTriHeTrungCap #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui