Logo

Giáo trình giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng PDF

Lượt xem: 832
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng PDF ✓ Giáo trình môn giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng ✓ Tài liệu giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng ✓ Giáo trình về giáo dục chính trị - Cao Đẳng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn học giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng link Google Drive.

Giáo trình giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Tác giả
Đang cập nhật
Năm xuất bản 2020
Nhà xuất bản Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II
Tóm tắt

Chính trị có vai trò to lớn. Trong xã hội có giai cấp, các giai cấp đều quan tâm đến chính trị để bảo vệ lợi ích của mình. Theo V.I.Lênin, “Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế...”1. Chính trị trong xã hội xã hội chủ nghĩa còn là biểu hiện tập trung của văn minh, lao động sáng tạo trong sự nghiệp giải phóng con người. Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

Cuốn giáo trình môn học giáo dục chính trị dành cho sinh viên hệ Cao Đẳng là một trong những tài liệu hữu ích trong công việc giảng dạy và học tập của trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II, giáo trình đã được các cán bộ giáo viên bộ môn biên soạn và đưa vào giảng dạy hiệu quả. 

Mục lục
  • Bài mở đầu
  • Bài 1: Khái quát về Chủ Nghĩa Mác-Lenin
  • Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Bài 3: Những thành tựu của Cách Mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
  • Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam 
  • Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở VIệt Nam
  • Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam
  • Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  • Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc
  • Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

>> Xem thêm các tài liệu giáo dục chính trị khác: 

Download giáo trình giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng PDF ✓ Giáo trình môn giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng ✓ Tài liệu giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng ✓ Giáo trình về giáo dục chính trị - Cao Đẳng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình môn học giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng link Google Drive.

Trên đây là giáo trình giáo dục chính trị hệ Cao Đẳng PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui