Đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học là tài liệu do giảng viên bộ môn đó soạn để cung cấp cho người học trước khi giảng dạy, các thông tin gồm có: thông tin giảng viên, thông tin môn học, mục tiêu môn học, tóm tắt môn học, chi tiết môn học, hình thức tổ chức dạy học, các phương pháp tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống, khoa học, ... Và đây cũng là tài liệu để học viên tham khảo ôn thi môn phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học

Sau đây là mẫu đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học dành cho các bạn sinh viên, học viên tham khảo, tải full tài liệu đề tài miễn phí tại ViecLamVui 

Đề cương ôn tập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mẫu đề cương Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm có:

 • Câu 1: Khái niệm, phân loại KH & vai trò của KH đvs đời sống con người
 • Câu 2: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại NCKH
 • Câu 3: GTKH, các thuộc tính cơ bản của GTKH
 • Câu 4: Phân biệt tri thức kinh nghiệm vs tri thức khoa học
 • Câu 5: Khái niệm thông tin, dữ liệu, tài liệu và vai trò của chúng trong nghiên cứu KH
 • Câu 6: Thông tin dữ liệu sơ cấp và thông tin dữ liệu thứ cấp trong NCKH.
 • Câu 7: Kể tên các phương pháp phi thực nghiệm khi thu thập thông tin trong NCKH. Ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp
 • Câu 8: Phân biệt chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất. Cho ví dụ
 • Câu 9: Khái niệm mẫu, quy trình chọn mẫu. Kể tên một số phương pháp chọn mẫu
 • Câu 10: Cấu trúc của bảng hỏi để thu thập thông tin và những lưu ý khi xây dựng bảng hỏi
 • Câu 11: Các bước thực hiện viết và trình bày NCKH
 • Câu 12: Khái quát cấu trúc đề cương nghiên cứu KH
 • Câu 13: Các phương pháp đánh giá công trình nghiên cứu KH

>> Tải Full ngay tại:

 

Đề cương chi tiết môn học phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Đà Nẵng

Đề cương chi tiết môn học phương pháp luận nghiên cứu khoa học Trường ĐH Đà Nẵng gồm có:

Nội dung môn học

 • Chương 1: Các khái niệm cơ bản 
 • Chương 2: Nội dung cơ bản của nghiên cứu khoa học
 • Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu
 • Chương 4: Viết và công bố kết quả NCKH
  • Tài liệu tham khảo
 • Chương 5: Công bố kết quả nghiên cứu
 • Mẫu phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ 
 • Phiếu đăng ký chuyên gia khoa học và công nghệ 

>> Tải Full ngay tại: Đề cương chi tiết môn học phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Đà Nẵng

Đề cương hướng dẫn môn học phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Mở Bán Công TPHCM

Thông tin tổng quát về môn học: tên môn học, mục tiêu, yêu cầu môn học, số đơn vị học trình, phân bổ thời gian, kiến thức căn bản cần học trước, hình thức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập

Nội dung môn học:

 • Chương 1: Tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học
 • Chương 2: Xác định nghiên cứu
 • Chương 3: Lập nghiên cứu nghiên cứu 
 • Chương 4: Thu thập và xử lý thông tin, dữ liệu thứ cấp phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học
 • Chương 5: Đo lường, thu thập và xử lý số liệu sơ cấp
 • Chương 6: Một số phương pháp thu thập số liệu sơ cấp cơ bản
 • Chương 7: Phân tích dữ liệu
 • Chương 8: Kỹ năng viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
 • Danh sách giảng viên

>> Tải Full ngay tại: Đề cương hướng dẫn môn học phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Mở Bán Công TPHCM

Đề cương chi tiết học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin học

Đề cương chi tiết học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin học TPHCM gồm có:

 • Thông tin chung về học phần
 • Học phần trước
 • Mục tiêu của học phần
 • Chuẩn đầu ra
 • Mô tả tóm tắt nội dung học phần
 • Nhiệm vụ của sinh viên
 • Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

>> Tải Full ngay tại: Đề cương chi tiết học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Ngoại Ngữ - Tin học

Đề cương môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

Đề cương môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin gồm có:

 • Thông tin chung
 • Mục tiêu môn học
 • Tóm tắt nội dung môn học
 • Chuẩn đầu ra 
 • Nội dung chi tiết 
 • Phương pháp giảng dạy và học tập 
 • Hình thức đánh giá kết quả học tập 
 • Tài liệu học tập, tham khảo
 • Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành

>> Tải Full ngay tại: Đề cương môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

Đề cương môn học: Phương pháp luận nghiên cứu văn học - ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Đề cương môn học: Phương pháp luận nghiên cứu văn học - ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia Hà Nội gồm có:

 • Thông tin về giảng viên
 • Thông tin chung về môn học 
 • Mục tiêu của môn học 
 • Tóm tắt nội dung môn học
 • Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy và học 
 • Học liệu 

Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

>> Tải Full ngay tại: Đề cương môn học: Phương pháp luận nghiên cứu văn học - ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - ĐH Quốc Gia Hà Nội

>>> Xem thêm các tài liệu môn Phương pháp nghiên cứu khoa học:

Tải mẫu đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học PDF ✓ Câu hỏi đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học ✓ Đề cương học phần phương pháp nghiên cứu khoa học ✓ Download tài liệu miễn phí

Trên đây là đề cương môn phương pháp nghiên cứu khoa học file PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng với các mẫu trên sẽ hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Giáo dục, Đào tạo , Tài liệu , Đề cương trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay