Logo

Dã đàm tả ao PDF

Lượt xem: 369
Ngày đăng: 17/03/2024

Download dã đàm tả ao PDF ✓ Dã đầm tả ao - phong thủy ✓ Sách dã đầm tả ao ✓ Dã Đàm Tả Ao Tầm Long Gia Truyền Bảo Đàm - Cao Trung ✓ Tải xuống miễn phí Tài liệu dã đầm tả ao - Soạn giả Cao Trung link Google Drive.

dã đàm tả ao

Dã đàm tả ao PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bấm để tải: Dã đầm tả ao PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề DÃ ĐẦM TẢ AO
Tác giả Cao Trung 
Năm xuất bản 1969
Tóm tắt Bộ sách Dã Đàm TảAo này đƣợc trình bày khác bộ Địa Lý Tả Ao xuất bản năm 1969. Bộ Địa Lý Tả Ao nặng về mô tả và định nghĩa thì bộ Dã Đàm Tả Ao lại bắt đầu thoát phép mô tả, đểtiến lên phần luận. Phần luận sẽ làm cho nhiều quý vị mới học ƣa thích vì nó nhƣ đƣa quý vị đến nhiều khía cạnh đặc sắc hơn, nhƣng nếu nệ vào nó quá sẽ nhầm lẫn, nên một số các vị chân sƣ đã muốn chúng tôi bỏ đi. Sau khi xét đi xét lại các vị lại đồng ý là có thể để đƣợc, vì nếu học cao hơn, nhất định phải vƣợt từ mô tả qua luận rồi đến triết mới có hy vọng đạt đƣợc phần cao nhất: “khai phóng mà vẫn không sai nhầm” của khoa Địa lý. Đạt đƣợc đến đây mới thành chân sƣ của khoa địa lý. Mong quý vị lƣu tâm và chúc quý vị thành công.
Mục lục
  • Chương thứ nhất: Mở
  • Chương thứ hai: Từ Long Khởi Tổ đến Huyệt Trường
  • Chương thứ ba: Long nhập thủ
  • Chương thứ 4: Âm dương theo lý khí
  • Chương thứ năm: Âm dương theo hình thế cao thấp
  • Chương thứ sáu: Long tả toàn và long hữu toàn
  • Chương thứ bảy: Thủy pháp
  • Chương thứ tám: Luận: Thấu Long
  • Chương thứ chín: Hướng huyệt của 24 Long
  • Chương thứ mười: Kết luận

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu khác về phong thuỷ:

Download dã đàm tả ao PDF ✓ Dã đầm tả ao - phong thủy ✓ Sách dã đầm tả ao ✓ Dã Đàm Tả Ao Tầm Long Gia Truyền Bảo Đàm - Cao Trung ✓ Tải xuống miễn phí Tài liệu dã đầm tả ao - Soạn giả Cao Trung link Google Drive.

Trên đây là Dã đàm tả ao PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#DaDamTaAo #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Giáo dục, Đào tạo. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Giáo dục, Đào tạo trên ViecLamVui