Logo

Giáo trình tâm lý khách du lịch PDF

Lượt xem: 1035
Ngày đăng: 17/03/2024

Download Giáo trình tâm lý khách du lịch .PDF ✓ Ebook Giáo trình tâm lý khách du lịch full chương ✓ Sách Giáo trình tâm lý du khách - Đại học Văn hoá Hà Nội ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình tâm lý khách du lịch PDF Google Drive

Giáo trình tâm lý khách du lịch - ViecLamVui

Tải Giáo trình tâm lý khách du lịch PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ TÂM LÝ DU KHÁCH
Tác giả ThS. Phan Thị Dung
Năm xuất bản 2010
Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Tóm tắt Giáo trình cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc điểm tâm lý của khách du lịch nói chung và đặc điểm tâm lý của các nhóm du khách được coi là nguồn khách quan trọng của thị trường du lịch Việt Nam. Giáo trình gồm 02 phần: Phần I - Những vấn đề chung; Phần II - Đặc điểm xã hội, tâm lý của một số nhóm khách du lịch. Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch.
Mục lục

Phần I. Những vấn đề chung

  • Chương 1: Tâm lý học với việc nghiên cứu tâm lý khách du lịch
  • Chương 2: Đặc điểm tâm lý của khách du lịch
  • Chương 3: Các yếu tố tác động đến tâm lý khách du lịch

Phần II. Đặc điểm xã hội - tâm lý của một số nhóm khách du lịch

  • Chương 4: Đặc điểm tâm lý khách du lịch là người Châu Á
  • Chương 5: Đặc điểm tâm lý của khách du lịch một số nước Châu Âu, Châu Úc và Bắc Mỹ

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác của môn Tâm lý khách du lịch:

Download Giáo trình tâm lý khách du lịch .PDF ✓ Ebook Giáo trình tâm lý khách du lịch full chương ✓ Sách Giáo trình tâm lý du khách - Đại học Văn hoá Hà Nội ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình tâm lý khách du lịch PDF Google Drive

Trên đây là tài liệu Giáo trình tâm lý khách du lịch PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhTamLyKhachDuLichPdf #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc Làm Du Lịch. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc Làm Du Lịch trên ViecLamVui