Logo

1001 câu nói hay về công việc bằng tiếng Anh

Lượt xem: 5838
Ngày đăng: 18/03/2024

STT hay tiếng Anh về công việc khó khăn ✓ Caption tiếng Anh hay về công việc áp lực ✓ Những câu nói hay về công việc bằng tiếng Anh truyền cảm hứng ✓ Status tiếng Anh về sự cố gắng trong công việc ✓ Tus tiếng Anh buồn vì công việc

Câu nói hay về công việc bằng tiếng Anh - ViecLamVui

➽➽➽ Xem ngay: 1001 Status công việc, câu nói hay về công việc mang ý nghĩa nhất

Câu nói tiếng Anh hay về công việc khó khăn

Câu nói tiếng Anh hay về công việc khó khăn - ViecLamVui

 • Perseverance is the hard work you do after you get tired of doing the hard work you already did. (Kiên trì là công việc khó khăn bạn làm sau khi bạn cảm thấy mệt mỏi với công việc khó khăn mà bạn đã làm.)
 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. (Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.)
 • Nothing is so fatiguing as the eternal hanging on of an uncompleted task. (Không gì mệt mỏi hơn cứ mãi lơ lửng với một công việc chưa hoàn thành.)
 • Life is not fair, get used to it! (Cuộc sống không công bằng, hãy làm quen với nó!)
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.)
 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on... (Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục...)
 • Our desires always disappoint us; for though we meet with something that gives us satisfaction, yet it never thoroughly answers our expectation. (Sự khao khát thường làm chúng ta thất vọng; bởi dù chúng ta gặp được điều khiến mình hài lòng, nó chẳng bao giờ hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng.)

Stt tiếng anh về công việc áp lực

Stt tiếng anh về công việc áp lực - ViecLamVui

 • Learn how to stay in the best mood before being overturned by harsh reality. (Hãy học cách giữ cho tâm trạng tốt nhất trước khi bị lật đổ bởi thực tế phũ phàng.)
 • Almost all stress, tension, anxiety, and frustration, both in life and in work, comes from doing one thing while you believe and value something completely different. (Hầu như tất cả căng thẳng, trầm cảm, lo lắng và thất vọng, trong cả cuộc sống và công việc, đều đến từ việc làm điều gì đó trong khi bạn tin và coi trọng một điều hoàn toàn khác.)
 • You have to learn how to stay in a good mood as you overthrow the sour, puckered hallucination that is mistakenly referred to as reality. (Bạn phải học cách giữ tâm trạng tốt khi bạn lật đổ ảo giác chua chát, bị nhầm lẫn là thực tế.)
 • Họ luôn nói rằng thời gian thay đổi mọi thứ nhưng bạn cần thay đổi chính mình. (They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.)
 • Life is full of unintended things, we cannot avoid it. The only thing that can be done is to change the view about it. (Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.)
 • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day. (Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.)
 • Good moods’re as fragile as eggs. Bad moods’re as fragile as bricks. (Tâm trạng tốt đẹp như mong manh như trứng. Tâm trạng tồi tệ như mong manh như gạch.)
 • I am really very, very tired of everything - more than tired. (Tôi thực sự rất, rất mệt mỏi vì mọi thứ - còn hơn cả mệt mỏi.)
 • Never explain yourself to anyone. Because the person who likes you doesn’t need it, and the person who dislikes you won’t believe it. (Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai. Vì những người tin bạn không cần điều đó, còn những người không thích bạn sẽ không tin lời bạn đâu.)
 • Life is not fair – get used to it! (Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng!)

Những câu nói hay về công việc bằng tiếng Anh truyền cảm hứng

Những câu nói hay về công việc bằng tiếng Anh truyền cảm hứng - ViecLamVui

 • On the way to success, there is no trace of lazy men. (Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.)
 • Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise. (Mọi thứ phủ định, áp lực, thử thách - tất cả đều là cơ hội để tôi vươn lên.)
 • Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true. (Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.)
 • Who likes not his business, his business likes not him. (Ai không thích công việc của họ thì công việc của họ cũng sẽ không bao giờ thích họ.)
 • You just can’t beat the person who won’t give up. (Bạn chỉ không thể đánh bại được một người không bao giờ bỏ cuộc.)
 • The secret of getting ahead is getting started. (Bí mật của việc tiến lên phía trước luôn là bắt đầu.)
 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. (Hướng đôi mắt về những vì sao và chạm đôi chân trên mặt đất.)
 • Change your thoughts and you change your world. (Thay đổi suy nghĩ của bạn là thay đổi cả thế giới.)
 • There are no secret to success. It is the result of preparation, hard word and learning from failure. (Không có bí mật nào tạo ra sự thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ những thất bại.)
 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. (Không nên chìm đắm trong những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.)
 • Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine. (Hôm nay khó khăn, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm.)
 • Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are to coward to take the consequences. (Thành công luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người hèn nhát không dám chấp nhận hậu quả.)

Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong công việc

Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong công việc - ViecLamVui

 • Can anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never begun. (Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.)
 • Try to take advantage of every opportunity that comes you way. (Hãy cố gắng tận dụng từng cơ hội đến với bạn.)
 • Where there is a will, there is a way. (Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.)
 • If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. (Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.)
 • I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. (Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.)
 • Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. (Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.)
 • A winner never stops trying. (Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.)
 • Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. (Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.)
 • Set your target and keep trying until you reach it. (Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.)
 • Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. (Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.)
 • Change will never happen when people lack the ability and courage to see themselves for who they are. (Sự thay đổi sẽ không bao giờ xảy ra khi con người thiếu khả năng và không cho mọi người thấy bạn là ai.)
 • Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. (Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm đổ mồ hôi.)

Status tiếng Anh buồn vì công việc

Status tiếng Anh buồn vì công việc - ViecLamVui

 • We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world. (Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.)
 • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day. (Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.)
 • Don't cry because it's over, smile because it happened. (Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.)
 • It’s better to know and be disappointed, than to never know and allways wonder! (Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn!)
 • There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough for certain peoples’ greed. (Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người.)
 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. (Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.)
 • If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed. (Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.)
STT hay tiếng Anh về công việc khó khăn ✓ Caption tiếng Anh hay về công việc áp lực ✓ Những câu nói hay về công việc bằng tiếng Anh truyền cảm hứng ✓ Status tiếng Anh về sự cố gắng trong công việc ✓ Tus tiếng Anh buồn vì công việc

Trên đây là 1001 câu nói hay về công việc bằng tiếng Anh, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy niềm vui với tài liệu này.

#CauNoiHayVeCongViecBangTiengAnh #ViecLamVui