Mẫu Đơn

1001 Mẫu Đơn ViecLamVui ✓ Nội dung chuẩn soạn sẳn ✓ File Word tải và chỉnh sửa dễ dàng ✓ Mẫu đơn phổ biến thường dùng cho hơn 200 ngành nghề và hoạt động cuộc sống hàng ngày

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh
Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh
Download mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh ✓Mẫu đăng ký giấy phép kinh doanh ✓Mẫu đơn...
Mẫu thay đổi thông tin người đại diện pháp luật
Mẫu thay đổi thông tin người đại diện pháp luật
Mẫu thay đổi thông tin người đại diện pháp luật dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu thông báo thay đổi thông tin người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật...
Mẫu giấy phép kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn
Mẫu giấy phép kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn
Download mẫu giấy phép kinh doanh nhà nghỉ mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu giấy phép kinh doanh khách sạn ✓Mẫu đơn xin phép kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ...
Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh
Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh
Mẫu thay đổi giấy phép kinh doanh dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu đơn thay đổi giấy phép kinh doanh được quy định trong Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ✓ Mẫu...
Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke
Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke
Mẫu giấy phép kinh doanh Karaoke dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu số 2: Giấy phép kinh doanh Kraoke thuộc phụ lục kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ✓...
Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ
Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ
Mẫu giấy phép kinh doanh cầm đồ dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ...
Mẫu đơn xin chuyển bảo hiểm xã hội
Mẫu đơn xin chuyển bảo hiểm xã hội
Download mẫu đơn xin chuyển bảo hiểm xã hội mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu đơn đề nghị chuyển bảo hiểm xã hội ✓Mẫu công văn xin chuyển quận đóng BHXH ✓...
Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế
Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế
Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc...
Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng
Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng
Mẫu giấy ủy quyền cấp phép xây dựng dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng ủy quyền cho người khác làm thủ tục xin cấp phép xây dựng ✓ Mẫu giấy ủy quyền...
Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mẫu đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung thuộc các trường hợp quy...
Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất
Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất
Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng cấp phép xây dựng nhà ở đô thị hoặc nông thôn ✓ Mẫu giấy phép xây dựng nhà ở đô thị ✓...
Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng file Word
Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng file Word
Tải Mẫu gia hạn giấy phép xây dựng .DOC ✓ Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ✓ Mẫu đơn xin gia...

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay