Logo

Giáo trình kinh doanh xuất nhập khẩu PDF

Lượt xem: 801
Ngày đăng: 15/03/2024

Download giáo trình kinh doanh xuất nhập khẩu PDF✓ Giáo trình kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu ✓ Giáo trình môn kinh doanh xuất nhập khẩu ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình về kinh doanh xuất nhập khẩu link Google Drive.

giáo trình kinh doanh xuất nhập khẩu

Giáo trình kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Tác giả Nguyễn Thị Lợi
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm xuất bản 2007
Tóm tắt

Bộ sách giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp dạy nghề. 

Nội dung cuốn sách Giáo trình kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu bao gồm 9 chương giúp học sinh nghiên cứu về các nội dung và phương pháp hạch toán kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay.

Mục lục
 • Lời giới thiệu
 • Lời nói đầu
 • Bài mở đầu
 • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán
 • Chương 2: Kế toán mua hàng hóa trong doanh nghiệp xuất khẩu
 • Chương 3: Kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 • Chương 4: Kế toán tài sản bằng tiền
 • Chương 5: Kế toán tài sản cố định
 • Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán và các nghiệp vụ vay
 • Chương 7: Kế toán nguồn vốn chủ sỡ hữu
 • Chương 8: Kế toán chi phí kinh doanh, kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh 
 • Chương 9: Báo cáo tài chính
 • Tài liệu tham khảo
Download giáo trình kinh doanh xuất nhập khẩu PDF✓ Giáo trình kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu ✓ Giáo trình môn kinh doanh xuất nhập khẩu ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình về kinh doanh xuất nhập khẩu link Google Drive.

Trên đây là Giáo trình kinh doanh xuất nhập khẩu PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhKinhDoanhXuatNhapKhau #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xuất nhập khẩu. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xuất nhập khẩu trên ViecLamVui