Mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công

Download mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng chuẩn nhất ✓ Mẫu báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng ✓ Biểu mẫu giám sát công trình xây dựng ✓ Mẫu báo cáo giám sát thi công xây dựng ✓ Tải xuống miễn phí mẫu báo cáo tư vấn về giám sát thi công link Google Drive.


Mẫu báo cáo tuần công tác tư vấn giám sát thi công

Sau đây là file biểu mẫu báo cáo tuần về công tác giám sát thi công, mẫu báo cáo gồm các nội dung:

 1. Cơ sở lập báo cáo
 2. Thông tin về gói thầu thi công nạo vét
 3. Khái quát về gói thầu tư vấn giám sát 
 4. Tổ chức nhân sự thực hiện công tác giám sát
 5. Các công tác của tư vấn giám sát trong tuần
 6. Chi tiết nhà thầu thực hiện và khối lượng đạt được
 7. Các hồ sơ, tài liệu và văn bản trong tuần
 8. An toàn lao động và vệ sinh môi trường
 9. Kế hoạch hoạt động của tư vấn giám sát trong tuần tới
 10. Nhận xét và kiến nghị

XEM TRƯỚC

TẢI FULL MẪU BÁO CÁO TUẦN CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG

>> Bấm để tải: Mẫu báo cáo tuần công tác giám sát thi công

Mẫu báo cáo định kỳ giám sát thi công xây dựng công trình

Sau đây là mẫu báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình, toàn bộ nội dung của Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình được lập theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Báo cáo này do Tư vấn giám sát trưởng lập, nội dung chính của một báo cáo đầy đủ bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công năng của công trình so với giấy phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng), thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

2. Đánh giá sự phù hợp về năng lực của các nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng:

 • Đánh giá sự phù hợp về năng của chỉ huy trưởng công trình, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp so với quy định hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật;
 • Thống kê năng lực về máy móc, thiết bị trong kỳ báo cáo. Đánh giá sự phù hợp của các máy móc, thiết bị so với hợp đồng xây dựng.

3. Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:

 • Khối lượng công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo. Khối lượng công việc đã được nghiệm thu. So sánh với tiến độ thi công tổng thể và nguyên nhân gây chậm tiến độ (nếu có);
 • Đánh giá công tác tổ chức thi công so với biện pháp thi công được phê duyệt. Các thay đổi về biện pháp thi công (nếu có);
 • Công tác an toàn lao động: Công tác kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thống kê các khóa huấn luyện, các đợt kiểm tra an toàn, các vi phạm an toàn lao động và việc xử phạt, các tai nạn lao động (nếu có) trong kỳ báo cáo.

4. Thống kê các công tác thí nghiệm được thực hiện trong kỳ báo cáo. số lượng các kết quả thí nghiệm đối với từng loại thí nghiệm. Đánh giá việc kiểm soát chất lượng công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình theo kế hoạch thí nghiệm đã được chấp thuận.

5. Thống kê các công việc xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, công tác nghiệm thu giai đoạn (nếu có).

6. Thống kê các thay đổi thiết kế trên công trường trong kỳ báo cáo. Phân loại và đánh giá việc thẩm định, phê duyệt các thay đổi thiết kế này.

7. Thống kê những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong kỳ báo cáo (nếu có). Thống kê các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng đã được khắc phục trong kỳ báo cáo. Đánh giá về nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định.

8. Đề xuất, kiến nghị của tư vấn giám sát về tiến độ, nhân sự, thiết kế và các vấn đề kỹ thuật khác.

Lưu ý: Trường hợp trong kỳ báo cáo có sự cố công trình thì gửi kèm báo cáo là hồ sơ giải quyết sự cố công trình theo quy định.

XEM TRƯỚC

TẢI FULL MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

>> Bấm để tải: Mẫu báo cáo định kỳ giám sát thi công xây dựng công trình

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu giám sát thi công khác:

Trên đây là mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Xây dựng, Mẫu Văn Bản, File Word Mẫu trên ViecLamVui
Đánh giá Mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook