Logo

Bài giảng nền móng

Lượt xem: 151
Ngày đăng: 15/03/2024

Download bài giảng nền móng PDF ✓Full bài giảng nền móng chương 1, 2, 3 ✓ Bài giảng nền móng Đại Học Xây Dựng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình link Google Drive

Bài giảng nền móng

Tải bài giảng nền móng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Nhan đề Bài giảng nền móng
Tác giả TS. Nguyễn Đình Tiến 
Nhà Xuất Bản
Đại học Xây Dựng
Tóm tắt

Bài giảng nền móng là tài liệu giảng học và học tập bộ môn cơ học đất - nền móng dành cho sinh viên trường đại học Xây dựng. Nội dung bài giảng trình bày về vai trò, nhiệm vụ của nền móng, phân loại móng, móng nông, móng sâu, móng máy, cấu tạo móng, phạm vi ứng dụng,... Tại mỗi chương sẽ có laijk luyện tập tóm tắt lại nội dung chính, có câu hỏi lí thuyết, câu hỏi bài tập để sinh viên tự giải. 

Nội dung
  • Chương mở đầu 
  • Chương I: Móng nông 
  • Chương II: Móng sâu 
  • Chương III: Móng máy 

➤➤➤ Xem thêm các tài liệu nền móng khác:

Download bài giảng nền móng PDF ✓Full bài giảng nền móng chương 1, 2, 3 ✓ Bài giảng nền móng Đại Học Xây Dựng ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình link Google Drive

Trên đây là bài giảng nền móng PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Xây dựng. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Xây dựng trên ViecLamVui