Giáo trình giao nhận vận tải quốc tế

Download giáo trình giao nhận vận tải quốc tế PDF full ✓Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tế - TS Ngô Thị Hải Xuân ✓ Giáo trình môn giao nhận vận tải quốc tế ✓Tài liệu giao nhận vận tải quốc tế ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Giáo trình giao nhận vận tải quốc tế

Tải Giáo trình giao nhận vận tải quốc tế

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Giáo trình giao nhận vận tải quốc tế
Tác giả Ts Ngô Thị Hải Xuân
Tóm tắt

Giáo trình giao nhận vận tải quốc tế trình bày tổng quan về giao nhận vận tải quốc tế, giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển, giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường hàng không và giao nhận vận tải đa phương thức và dịch vụ gom hàng. 

Mục lục

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ

 • 1. Khái niệm về giao nhận
 • 2. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 3. Phạm vi hoạt động của NGN quốc tế
 • 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của NGN quốc tế
 • 5. Mối quan hệ giữa NGN với các bên tham gia

BÀI 2: GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

 • 1. Một số dịch vụ của NGN đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
 • 2. Một số chứng từ vận tải sử dụng trong giao nhận hàng hóa đường biển

BÀI 3: GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

 • 1. Một số dịch vụ của NGN đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không
 • 2.Một số chứng từ vận tải sử dụng trong giao nhận hàng hóa đường hàng không

BÀI 4: GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VÀ DỊCH VỤ GOM HÀNG

 • 1. Giao nhận vận tải đa phương thức
 • 2. Dịch vụ gom hàng
Download giáo trình giao nhận vận tải quốc tế PDF full ✓Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tế - TS Ngô Thị Hải Xuân ✓ Giáo trình môn giao nhận vận tải quốc tế ✓Tài liệu giao nhận vận tải quốc tế ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là Giáo trình giao nhận vận tải quốc tế, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Vận chuyển, Giao nhận. Bài viết thuộc danh mục BLog Việc làm Vận chuyển, Giao nhận , Tài liệu , Giáo Trình trên ViecLamVui

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay