Logo

Mẫu Tiểu luận ngôn ngữ học đối chiếu PDF

Lượt xem: 2297
Ngày đăng: 18/03/2024

Tiểu luận ngôn ngữ học đối chiếu mẫu tham khảo .pdf ✓ Tiểu luận đề tài ngôn ngữ học đối chiếu hay, đặc sắc ✓ Tổng hợp các bài tiểu luận ngôn ngữ học đối chiếu tiếng Việt và tiếng Anh, Trung Việt, Pháp Việt ✓ Ngôn ngữ học đối chiếu tiểu luận tham khảo ✓ Dễ dàng tải miễn phí tại ViecLamVui

Tiểu luận ngôn ngữ học đối chiếu - ViecLamVui

Mẫu tiểu luận ngôn ngữ học đối chiếu đề tài đối chiếu động từ "Ăn" trong tiếng Việt và tiếng Anh

Sau đây là một mẫu tiểu luận học phần Ngôn ngữ học đối chiếu của sinh viên đại học Khoa tiếng Anh. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, sinh viên nhận thấy trong hệ thống thừ vựng tiếng Việt và tiếng Anh, động từ chiếm số lượng lớn, được sử dụng với tần số rất cao trong đời sống sinh hoạt hàng ngày bởi nó gắn liền với các hoạt động, trạng thái, cảm xúc của con người. "Ăn" được coi là một động từ tiêu biểu như vậy, vì nó được xếp vào nhóm từ chỉ hoạt động của con người.

Đây chính là yếu tố để sinh viên thực hiện tiểu luận với đề tài "Đối chiếu động từ "ăn" trong tiếng Việt và tiếng Anh". Việc thực hiện tiểu luận với đề tài này trước hết nhằm hiểu rõ hơn khả năng kết hợp, nguyên tắc hoạt động của nó trong mỗi ngôn ngữ, qua đó rút ra một số nhận xét về sự giống và khác nhau giữa hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Bạn có thể tham khảo bài tiểu luận với các nội dung chi tiết sau:

I. Một vài vấn đề lý thuyết

  • Khái quát chung về mối quan hệ giữa hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong phạm vi đề tài
  • Một số khái niệm liên quan: Ngôn ngữ học đối chiếu là gì?; Động từ
  • Các nguyên tắc khi đối chiếu

II. Khảo sát động từ "ăn" trong tiếng Việt và tiếng Anh

  • Động từ "ăn" trong tiếng Việt: Trên bình diện cấu trúc, ngữ nghĩa; các thành ngữ, tục ngữ có động từ "ăn"
  • Động từ "ăn" trong tiếng Anh: Trên bình diện cấu trúc, ngữ nghĩa; những thành ngữ tiếng Anh có động từ "eat", "have" với nghĩa là "ăn"

III. Những nhận xét khi đối chiếu

  • Giống nhau: Về mặt cấu trúc, ngữ nghĩa
  • Khác nhau: Về mặt cấu trúc, ngữ nghĩa

XEM TRƯỚC 05 TRANG

 

TẢI FULL MẪU TIỂU LUẬN NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU

➽➽➽ Bấm để tải:

 

➤➤➤ Tham khảo thêm các tài liệu ngôn ngữ học khác:

Tiểu luận ngôn ngữ học đối chiếu mẫu tham khảo .pdf ✓ Tiểu luận đề tài ngôn ngữ học đối chiếu hay, đặc sắc ✓ Tổng hợp các bài tiểu luận ngôn ngữ học đối chiếu tiếng Việt và tiếng Anh, Trung Việt, Pháp Việt ✓ Ngôn ngữ học đối chiếu tiểu luận tham khảo ✓ Dễ dàng tải miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là các mẫu bài tiểu luận ngôn ngữ học đối chiếu file PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#TieuLuanNgonNguHocDoiChieu #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Truyền hình, Truyền thông, Báo chí. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Truyền hình, Truyền thông, Báo chí trên ViecLamVui