Logo

Ebook Ngôn ngữ học đối chiếu Bùi Mạnh Hùng

Lượt xem: 1951
Ngày đăng: 18/03/2024

Tải sách Ngôn ngữ học đối chiếu Bùi Mạnh Hùng .pdf ✓ Ngôn ngữ học đối chiếu Bùi Mạnh Hùng - Nhà xuất bản Giáo dục 2008 ✓Giáo trình ngôn ngữ học đối chiếu full chương ✓File PDF ✓ Download sách miễn phí tại ViecLamVui

Ngôn ngữ học đối chiếu Bùi Mạnh Hùng - ViecLamVui

Tải Ebook Ngôn ngữ học đối chiếu Bùi Mạnh Hùng PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG SÁCH

TẢI FULL EBOOK NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU BÙI MẠNH HÙNG

 

GIỚI THIỆU SÁCH

NHAN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU
Tác giả Bùi Mạnh Hùng
Năm xuất bản 2008
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Giáo dục
Tóm tắt

Sách giới thiệu một phân ngành ngôn ngữ học có giá trị ứng dụng cao, được nghiên cứu từ lâu trên thế giới, thu hút được sự chú ý của giới nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học ở Việt Nam trong thời gian gần đây.

Cứ liệu phân tích trong sách được lấy từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó chủ yếu là một số ngôn ngữ Châu Âu như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Bulgaria, tiếng Pháp và một số ngôn ngữ Châu Á như tiếng Việt, tiếng Hàn.

Sách chủ yếu được sử dụng cho nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành ngôn ngữ học, sinh viên chuyên ngành ngữ văn nước ngoài, ngữ văn Việt Nam, Việt Nam học ở các trường đại học và cao đẳng. 

Mục lục
  • Chương 1: Ngôn ngữ học đối chiếu - những nét tổng quát
  • Chương 2: Phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ học đối chiếu
  • Chương 3: Cơ sở của việc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ
  • Chương 4: Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ
  • Chương 5: Các bình diện nghiên cứu đối chiếu
  • Chương 6: Một số thử nghiệm phân tích đối chiếu trên cứ liệu tiếng Bulgaria và tiếng Việt
  • Bảng thuật ngữ đối chiếu Việt - Anh
  • Tài liệu tham khảo

➤➤➤ Tham khảo thêm các tài liệu ngôn ngữ học khác:

Tải sách Ngôn ngữ học đối chiếu Bùi Mạnh Hùng .pdf ✓ Ngôn ngữ học đối chiếu Bùi Mạnh Hùng - Nhà xuất bản Giáo dục 2008 ✓ Giáo trình ngôn ngữ học đối chiếu full chương ✓ Download sách miễn phí tại ViecLamVui

Trên đây là sách tham khảo Ngôn ngữ học đối chiếu Bùi Mạnh Hùng file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#NgonNguHocDoiChieuBuiManhHung #GiaoTrinhNgonNguHocDoiChieu #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Truyền hình, Truyền thông, Báo chí. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Truyền hình, Truyền thông, Báo chí trên ViecLamVui