Logo

Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản PDF

Lượt xem: 2135
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản PDF ✓ Giáo trình kỹ năng soạn thảo văn bản PDF ✓ Giáo trình môn soạn thảo văn bản ✓ Tài liệu tham khảo môn kỹ năng soạn thảo văn bản ✓ Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản PDF ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu môn kỹ thuật soạn thảo văn bản link Google Drive.

Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN
Tác giả
Đang cập nhật
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Tóm tắt

Nhà quản lý mà chức năng cơ bản là hoạch định, ra quyết định, tổ chức, điều hành và kiểm soát, không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống văn bản. Trong thực tế, nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức.

Vì vậy, chúng tôi muốn đưa ra bài giảng này nhằm hướng dẫn soạn thỏa cụ thể một số loại văn bản cho sinh viên, người quản lý với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác quản lý và kinh doanh của các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế -xã hội; bài giảng này cũng không chỉ đơn thuần là các bản sao chép mẫu văn bản mà còn là sự phân tích văn bản để tìm ra cái bản chất, chức năng cơ bản của hệ thống văn bản xuyên suốt cơ chế quản lý và hệ thống phân cấp quản lý trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước.

Mục lục
  • Lời nói đầu
  • Chương 1: Khái quát về văn bản quản lý Nhà Nước
  • Chương 2: Quan hệ giữa văn bản với hệ thống quản lý
  • Chương 3: Phương pháp soạn thảo văn bản và ngôn ngữ soạn thảo văn bản
  • Chương 4: Thể thức văn bản
  • Chương 5: Văn bản quy phạm pháp luật và cách soạn thảo một số văn bản quy phạm pháp luật
  • Chương 6: Phương pháp soạn thảo văn bản quản lý thông thường
  • Chương 7: Phương pháp soạn thảo văn bản khoa học kinh tế
  • Phụ lục: Một số văn bản pháp quy làm căn cứ cho công tác soạn thảo văn bản

 

Download giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản PDF ✓ Giáo trình kỹ năng soạn thảo văn bản PDF ✓ Giáo trình môn soạn thảo văn bản ✓ Tài liệu tham khảo môn kỹ năng soạn thảo văn bản ✓ Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản PDF ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu môn kỹ thuật soạn thảo văn bản link Google Drive.

Trên đây là giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản PDF ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Thư ký, Trợ Lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Thư ký, Trợ Lý trên ViecLamVui