Giáo trình thẩm định dự án đầu tư PDF

Download Giáo trình thẩm định dự án đầu tư .PDF ✓ Giáo trình thẩm định dự án đầu tư - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) ✓ Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư full chương ✓ Tài liệu môn học thẩm định dự án đầu tư ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình tại ViecLamVui

Giáo trình thẩm định dự án đầu tư - ViecLamVui


Tải Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

Download ngay

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tác giả
 • PGS. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt (Chủ biên)
 • PGS. TS. Từ Quang Phương
 • PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mai
Năm xuất bản 2008
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân
Tóm tắt

Giáo trình biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và sự ra đời của chuyên ngành mới: Chuyên ngành Kinh tế đầu tư.

Giáo trình được tái bản từ giáo trình "Lập và quản lý dự án đầu tư" do PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mai biên soạn và xuất bản lần đầu năm 1996. Trong lần tái bản này, giáo trình đã hoàn thiện và bổ sung một số nội dung, nâng cao chất lượng của giáo trình nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu quản lý kinh tế nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng của đất nước.

Mục lục
 • Chương I: Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học
 • Chương II: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư và dự án đầu tư
 • Chương III: Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình soạn thảo dự án đầu tư
 • Chương IV: Nghiên cứu các khía cạnh kinh tế - xã hội tổng quát và thị trường của dự án
 • Chương V: Phân tích kỹ thuật của dự án đầu tư
 • Chương VI: Phân tích tài chính dự án đầu tư
 • Chương VII: Phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư
 • Chương VIII: Một số vấn đề về quản lý dự án đầu tư

Trên đây là full Giáo trình thẩm định dự án đầu tư file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhThamDinhDuAnDauTu #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việc Việc làm Tài chính, Đầu tư. Bài viết thuộc danh mục Blog Việc làm Tài chính, Đầu tư, Tài liệu, Giáo Trình trên ViecLamVui
Đánh giá Giáo trình thẩm định dự án đầu tư PDF
{average} điểm/{total} đánh giá Đánh giá để chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho bạn
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho bài viết của bạn
 • Twitter

 • MeWe

 • Linkedin

 • Pinterest

 • Reddit

 • WordPress

 • Blogger

 • Tumblr

 • Mix

 • Diigo

 • Trello

 • Flipboard

 • Instagram

 • Vkontakte

 • Facebook