Logo

Giáo trình quản trị chiến lược PDF

Lượt xem: 4229
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình quản trị chiến lược PDF ✓ Giáo trình quản trị chiến lược Đại học Kinh Tế Quốc Dân NEU, Đại học Thương Mại, UEH, PTIT, UFM ✓ Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh, Đoàn Thị Hồng Vân, Đoàn Văn Hải ✓ Giáo trình quản trị chiến lược toàn cầu ✓ Sách quản trị chiến lược PDF ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu quản trị chiến lược link Google Drive.

Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh PDF - Đại học Kinh Tế Quốc Dân NEU

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

Nhan đề GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Tác giả PGS.TS. Ngô Kim Thanh 
Năm xuất bản 2011
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Tóm tắt

Môn quản trị chiến lược là môn học bắt buộc đối với sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại các trường Đại học Kinh Tế và ngành quản trị kinh doanh ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Vì thế giáo trình quản trị chiến ược được viết nhằm phục vụ cho các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh và cho các học viên có tài liệu cập nhật những kiến thức bổ ích của môn quản trị chiến lược. 

Nội dung cuốn giáo trình chiến lược gồm 15 chương, chia làm 4 phần, được biên soạn căn cứ vào các tài liệu về quản trị chiến lược của nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, giúp sinh viên nắm bắt được các kiến thức trong quản trị kinh doanh và ứng dụng thực tiễn. 

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU

HỌC PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược

Chương 2: Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp 

HỌC PHẦN II: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

Chương 3: Phân tích môi trường kinh doanh: Xác định các cơ hội và nguy cơ

Chương 4: Phân tích đánh giá nội bộ doanh nghiệp, xác định các điểm mạnh và yếu

Chương 5: Năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 

Chương 6: Chiến lược cấp doanh nghiệp 

Chương 7: Chiến lược kinh doanh 

Chương 8: Chiến lược chức năng 

Chương 9: Phân tích và lựa chọn chiến lược 

PHẦN III: THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC

Chương 10: Tổ chức và thực hiện chiến lược

Chương 11: Hệ thống kiểm soát chiến lược

Chương 12: Đánh giá và điều chỉnh chiến lược

Chương 13: Thực hiện thay đổi chiến lược chính trị, quyền lực và các mâu thuẫn

PHẦN IV: CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VÀ ỨNG DỤNG CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Chương 14: Chiến lược toàn cầu của doanh nghiệp 

Chươn 15: Ứng dụng quản trị chiến lược vào xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

>> Có thể bạn quan tâm các tài liệu môn quản trị chiến lược sau đây:

Download giáo trình quản trị chiến lược PDF ✓ Giáo trình quản trị chiến lược Đại học Kinh Tế Quốc Dân NEU, Đại học Thương Mại, UEH, PTIT, UFM ✓ Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh, Đoàn Thị Hồng Vân, Đoàn Văn Hải ✓ Giáo trình quản trị chiến lược toàn cầu ✓ Sách quản trị chiến lược PDF ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu quản trị chiến lược link Google Drive.

Trên đây là giáo trình quản trị chiến lược PDF, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Tài chính, Đầu tư. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Tài chính, Đầu tư trên ViecLamVui