Logo

Giáo trình CFA Level 1 PDF

Lượt xem: 1034
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình CFA level 1 ✓ Giáo trình CFA tiếng Việt ✓ Giáo trình tự học CFA level 1 ✓ Giáo trình CFA ✓ Tài liệu CFA level 1 tiếng Việt ✓ Sách CFA ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu CFA level 1 PDF link Google Drive.

giáo trình cfa level 1

Giáo trình CFA Level 1 PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

Nhan đề GIÁO TRÌNH CFA LEVEL 1 - EBOOK 4
Tác giả Đang cập nhật
Tóm tắt Sau đây là giáo trình CFA dành cho các cá nhân đang theo học lĩnh vực về đầu tư tài chính, nghiên cứu tài chình, đây là bộ giáo trình cơ bản trình độ 1, quyển thứ 4. Giáo trình này phù hợp với những bạn nào đang có ý định tự học CFA tại nhà, định hướng cho người học lộ trình học CFA Level 1 trong vòng 6 tháng. 

Mục lục

 1. Learning Outcome Statements (LOS)
 2. Reading 31: Introduction to Corporate Governance and Other ESG Considerations
 3. Reading 32: Capital Budgeting
 4. Reading 33: Cost of Capital
 5. Reading 34: Measures of Leverage
 6. Reading 35: Working Capital Management
 7. Topic Assessment: Corporate Finance
 8. Topic Assessment Answers: Corporate Finance
 9. Reading 36: Market Organization and Structure
 10. Reading 37: Security Market Indexes
 11. Reading 38: Market Efficiency
 12. Reading 39: Overview of Equity Securities
 13. Reading 40: Introduction to Industry and Company Analysis
 14. Topic Assessment: Equity Investments
 15. Topic Assessment Answers: Equity Investments
 16. Reading 42: Fixed-Income Securities: Defining Elements
 17. Reading 43: Fixed-Income Markets: Issuance, Trading, and Funding
 18. Reading 44: Introduction to Fixed-Income Valuation
 19. Reading 45: Introduction to Asset-Backed Securities
 20. Reading 46: Understanding Fixed-Income Risk and Return
 21. Reading 47: Fundamentals of Credit Analysis
 22. Topic Assessment: Fixed Income
 23. Topic Assessment Answers: Fixed Income
 24. Appendix 26. Formulas
 25. Copyright
Download giáo trình CFA level 1 ✓ Giáo trình CFA tiếng Việt ✓ Giáo trình tự học CFA level 1 ✓ Giáo trình CFA ✓ Tài liệu CFA level 1 tiếng Việt ✓ Sách CFA ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu CFA level 1 PDF link Google Drive.

Trên đây là Giáo trình CFA level 1 PDF ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhCfaLevel1 #GiaoTrinhCfaTiengViet #GiaoTrinhTuHocCfaLevel1 #GiaoTrinhCfa

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Tài chính, Đầu tư. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Tài chính, Đầu tư trên ViecLamVui