Logo

Giáo trình tội phạm học PDF - NXB Công An Nhân Dân

Lượt xem: 751
Ngày đăng: 17/03/2024

Download giáo trình tội phạm học PDF ✓ Tài liệu môn tội phạm học ✓ Giáo trình tội phạm học Lý Văn Quyền, Nguyễn Khắc Hải, Dương Tuyết Miên ✓ Giáo trình tội phạm học HLU, Đại học Luật Hà Nội PDF, Đại học Quốc Gia Hà Nội PDF, Đại học Luật TP HCM ✓ Giáo trình tội phạm học khoa luật ✓ Giáo trình môn tội phạm học ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu môn tội phạm học link Google Drive.

Giáo trình tội phạm học trường Đại học Luật Hà Nội - NXB Công An Nhân Dân

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH TỘI PHẠM HỌC
Tác giả
 • Ths. Lý Văn Quyền
Năm xuất bản 2008
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân - Hà Nội
Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của nhà trường trong tình hình mới, giáo trình tội phạm học lần đầu được xuất bản dựa trên tinh thần sửa đổi, bổ dung một cách toàn diện so với nội dung của lần xuất bản trước vào năm 1998. Đặc biệt, giáo trình mới đã đề cập những vấn đề nổi cộm nhất, nóng bỏng nhất hiện nay của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm khi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập Quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đó là các vấn đề như phòng ngừa tội phạm tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện,...

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình tội phạm học mới này với hi vọng nó sẽ đưa đến cho bạn đọc những tri thức cơ bản nhất về tội phạm học, làm nền tảng và định hướng để các bạn có thể đi sâu vào nghiên cứu các môn khoa học phức tạp mà cũng rất lí thú này. 

Mục lục
 • Lời giới thiệu
 • Chương 1: Khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu tội phạm học
 • Chương 2: Sự ra đời và phát triển của tội phạm học trong lịch sử
 • Chương 3: Tình hình tội phạm
 • Chương 4: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm
 • Chương 5: Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể
 • Chương 6: Nhân thân người phạm tội
 • Chương 7: Phòng ngừa tình hình tội phạm
 • Chương 8: Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hoạt động phòng chống tình hình tội phạm
 • Chương 9:Phòng ngừa tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện
 • Chương 10: Phòng ngừa tình hình tội phạm về tham nhũng
 • Chương 11: Phòng ngừa tình hình tội phạm về ma túy

 

Giáo trình tội phạm học Đại học Luật TP HCM

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

>> Bấm để tải: Giáo trình tội phạm học Đại học Luật TP HCM

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH TỘI PHẠM HỌC
Tác giả
 • TS. Võ Thị Kim Oanh (chủ biên)
 • ThS. Lê Nguyên Thanh (chủ biên)
 • TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
 • ThS. Phạm Thái
 • ThS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh
Năm xuất bản Đang cập nhật
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam
Tóm tắt

Giáo trình tội phạm học là quyển sách được biên soạn nhằm giúp cho người học Đại học bậc Đại học chuyên ngành Luật, an ninh, cảnh sát dễ dàng học tập môn tội phạm học. Đây là tài liệu được biên soạn trên cơ sở tham khảo, chọn lọc những thành tựu tội phạm học phổ biến, hiện đại trong và ngoài nước, đồng thời có sự bổ sung, phát triển những nội dung mới phù hợp với lý luận và thực tiễn phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam. 

Mục lục
 • Chương 1: Khái niệm tội phạm học và vị trí của tội phạm học trong hệ thống các khoa học
 • Chương 2: Lịch sử các học thuyết tọi phạm học trên thế giới
 • Chương 3: Tình hình tội phạm 
 • Chương 4: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm 
 • Chương 5: Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể
 • Chương 6: Nhân thân người phạm tội
 • Chương 7: Phòng ngừa tội phạm 
 • Chương 8: Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng ngừa tội phạm

 

>>> Tham khảo thêm các tài liệu tội phạm học khác 

Download giáo trình tội phạm học PDF ✓ Tài liệu môn tội phạm học ✓ Giáo trình tội phạm học Lý Văn Quyền, Nguyễn Khắc Hải, Dương Tuyết Miên ✓ Giáo trình tội phạm học HLU, Đại học Luật Hà Nội PDF, Đại học Quốc Gia Hà Nội PDF, Đại học Luật TP HCM ✓ Giáo trình tội phạm học khoa luật ✓ Giáo trình môn tội phạm học ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu môn tội phạm học link Google Drive.

Trên đây là giáo trình tội phạm học PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#GiaoTrinhToiPhamHoc #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui