Logo

Bài giảng tội phạm học

Lượt xem: 382
Ngày đăng: 17/03/2024

Download tập bài giảng tội phạm học chương 1, 2, 3, 54, 5, 6, 7 ✓Bài giảng môn tội phạm học ✓ Bài giảng môn tội phạm học ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

bài giảng tội phạm học

Tải bài giảng tội phạm học

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Bài giảng về tội phạm học 
Tác giả Ls Danny Duy
Tóm tắt Tập bài giảng tội phạm học của Ls Danny Duy với nội dung trình bày về các khái niệm tội phạm học và vị trí tội phạm học trong hệ thống các khoa học, tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể, nhân thân người phạm tội, phòng ngừa tội phạm, ...
Mục lục

Chương I: Khái niệm tội phạm học và vị trí tội phạm học trong hệ thống các khoa học 

 • Khái quát về tội phạm học 
 • Vị trí tội phạm học trong hệ thống các khoa học

Chương II: Tình hình tội phạm

 • I. Khái niệm tình hình tội phạm 
 • II. Đặc điểm của tình hình tội phạm qua các thời kỳ lịch sử 

Chương III: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm

 • I. Khái niệm
 • II. Phân loại nguyên nhân và điều kiện 
 • III. Nguyên nhân và tình hình tội phạm ở Việt nam qua các thời kỳ 

Chương IV: Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể

 • I. Khái niệm chung
 • II. Các nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể 

Chương V: Nhân thân người phạm tội

 • I. Khái niệm nhân thân người phạm tội
 • II. Mối quan hệ giữa các đặc điểm sinh học với các đặc điểm xã hội trong nhân thân người phạm tội 
 • III. Các đặc điểm nhân thân đặc trưng của người phạm tội
 • IV. Phân loại người phạm tội

Chương VI: Phòng ngừa tội phạm 

 • I. Khái niệm phòng ngừa tội phạm 
 • II. Phân loại các biện pháp phòng ngừa tội phạm 
 • III. Các nguyên tắc phòng ngừa tội phạm 
 • IV. Các chủ thể phòng ngừa tội phạm

Chương VII: Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng chống tội phạm 

 • I. Dự báo tình hình tội phạm
 • II. Kế hoạch hóa hoạt động phòng chống tội phạm
 • Chương VIII: Tội phạm trong thanh thiếu niên 

 

>>> Tham khảo thêm các tài liệu tội phạm học khác 

Download tập bài giảng tội phạm học chương 1, 2, 3, 54, 5, 6, 7 ✓Bài giảng môn tội phạm học ✓ Bài giảng môn tội phạm học ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là bài giảng tội phạm học Marketing, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

 

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui