Logo

Giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ

Lượt xem: 258
Ngày đăng: 16/03/2024

Download giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ ✓Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Cần Thơ (CTU) ✓ Giáo trình môn luật so sánh ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ

Tải giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU 

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Luật so sánh
Tác giả Ths. Tăng Thanh Phương
Năm xuất bản 2010
Nhà xuất bản Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt

Giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ do Ths. Tăng Thanh Phương biên soạn là tài liệu để giảng dạy, học tập môn Luật So Sánh dành cho sinh viên trường Đại Học Cần Thơ. Nội dung giáo trình gồm 2 phần trình bày tổng quan về so sánh luật, các hệ thống pháp luật tiêu biểu trên thế giới, quyền chiếm hữu trong luật các nước châu  u và Mỹ, tổng quan chế độ pháp lý về giao kết hợp đồng.

Mục lục

PHẦN I: PHẦN CHUNG

  • Chương 1: Tổng quan về so sánh luật
   • 1. Khái niệm luật so sánh
   • 2. Đối tượng của luật so sánh
   • 3. Phương pháp
   • 4. Lợi ích của việc so sánh luật
   • 5. Phân loại các nền luật học 
  • Chương 2: Các hệ thống pháp luật tiêu biểu trên thế giới
   • I. Hệ thống tiêu biểu do tầm ảnh hưởng đối với luật của các nước khác trên thế giới
    • 1. Luật của Pháp
    • 2. Luật của Đức
    • 3. Luật của Anh 
   • II. Hệ thống tiêu biểu do sức mạnh kinh tế của nước đại diện 
    • 1. Luật của Mỹ 
    • 2. Luật của Trung Quốc
    • 3. Luật của Nhật Bản

PHẦN II- PHẦN CHUYÊN ĐỀ

 • Chuyên đề 1: Quyền chiếm hữu trong luật các nước châu  u và Mỹ
  • I. Tổng quan
  • II. Nguồn gốc của chế định chiếm hữu
  • III. Các lợi ích của việc xây dựng chế định chiếm hữu phân biệt với chế định sở
  • hữu
  • IV. Các học thuyết về chiếm hữu trong luật cận đại:
  • V. Giải pháp của các hệ thống luật tiêu biểu
 • Chuyên đề 2: Tổng quan chế độ pháp lý về giao kết hợp đồng 
  • I. Điều kiện chung về giao kết
  • II. Một số điều kiện riêng về giao kết
  • III. Hình thức giao kết và năng lực giao kết

➽➽➽ Xem thêm tài liệu luật so sánh khác:

Download giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ ✓Giáo trình Luật So sánh – Đại học Luật Cần Thơ (CTU) ✓ Giáo trình môn luật so sánh ✓File PDF ✓ Tải xuống miễn phí tài liệu link Google Drive

Trên đây là giáo trình luật so sánh Đại học Cần Thơ ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui