Logo

Bài giảng môn luật so sánh

Lượt xem: 397
Ngày đăng: 17/03/2024

Download bài giảng môn luật so sánh .PDF ✓ Tập bài giảng luật so sánh đầy đủ, chi tiết ✓ Bài giảng luật so sánh ThS. Nguyễn Thị Hằng ✓ Luật so sánh tài liệu hướng dẫn học tập ✓ Tải tài liệu không mất phí link Google Drive

Bài giảng môn luật so sánh - ViecLamVui

Tải bài giảng môn luật so sánh

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL BÀI GIẢNG MÔN LUẬT SO SÁNH

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ TẬP BÀI GIẢNG LUẬT SO SÁNH
Tác giả ThS. Nguyễn Thị Hằng
Tóm tắt Tập bài giảng tổng hợp đầy đủ kiến thức môn học Luật so sánh theo khung chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bài giảng là đề cương định hướng học tập môn Luật so sánh hữu ích và hiệu quả cho sinh viên ngành Luật.
Mục lục
  • Bài 1: Tổng quan về Luật so sánh
  • Bài 2: Một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài
  • Bài 3: Các hệ thống pháp luật thế giới chủ yếu

➽➽➽ Xem thêm tài liệu luật so sánh khác:

Download bài giảng môn luật so sánh .PDF ✓ Tập bài giảng luật so sánh đầy đủ, chi tiết ✓ Bài giảng luật so sánh ThS. Nguyễn Thị Hằng ✓ Luật so sánh tài liệu hướng dẫn học tập ✓ Tải tài liệu không mất phí link Google Drive

Trên đây là tập bài giảng môn luật so sánh file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BaiGiangMonLuatSoSanh #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui